Učlanjenje i članarina

Članom Udruge može postati pčelar, te svaki građanin koji podržava rad Udruge pod jednakim uvjetima, sukladno odredbama ovog statuta, odlukama Skupštine i Upravnog odbora temeljem ovlasti koje je određeno Statutom ili odlukom Skupštine. Članom Udruge može postati i pravna osoba. Članom udruge može postati i osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ali ne može biti birana u tijela udruge. Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge. Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članovi Udruge mogu biti:

- članovi koji su uključeni u rad Udruge i plaćaju punu članarinu

- obiteljski član - član obitelji člana Udruge

- mladi član - član između 15 i 21 godine starosti

- član pčelarske mladeži - član do 15 godine starosti

- počasni član Udruge može postati građanin koji ima zapažene zasluge u ostvarivanju ideja, ciljeva i zadataka Udruge te razvoju Pčelarstva te razvoja pozitivne percepcije o pčelinjim proizvodima, pčeli i pčelarstvu, a imenuje ih Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Učlaniti se može na našim redovnim sastancima ili putem interneta. Popunjenu pristupnicu (u prilogu) skenirati i poslati na predsjednik@pcelinjak.hr

Članarina odlukom Upravnog odbora iznosi 15,00 eur. Stariji od 75 godina oslobođeni su plaćanja članarine.

Članarina se može platiti tajniku na našim redovnim sastancima ili na račun  

HR 7124 8400 8113 5077 745