Urbano pčelarstvo u Beču

Več svi znaju da se HUP Pčelinjak već dugi niz godina bori za urbano pčelarstvo u Zagrebu. Za sada Bezuspješno. Zadnji odgovor gradonačelnika g.Tomaševića je glasio kako većina europskih gradova koji imaju urbano pčelarstvo razmišlja o ukidanju istog. Evo da ga demantiramo.

Prenosimo članak sa portala Redakcija.hr koji kaže da ne samo da ne razmišljaju o ukidanju urbanog pčelarstva nego ga dodatno potiču i razvijaju.

Pa pročitajte

https://redakcija.hr/nevjeroja...