Rokovi za povrat sredstava

Bliži se istek rokova za predavanje zahtjeva za povrat sredstava za nabavku opreme.

U nastavku donosimo tablice sa rokovima za predaju zahtjeva za povrat sredstava.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za isplatu za intervencijsku godinu 2024.
u skladu s Pravilnikom o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Narodne novine, br. 24/2023)
Edukacije pčelara (OBRAZAC I dio A)
31. svibnja 2024.
Stručna predavanja, radionice (OBRAZAC I dio B)
31. svibnja 2024.
Operativno prikupljanje i obrada podataka za Evidenciju (OBRAZAC I dio C)
1. ožujka 2024.
Informativne aktivnosti (OBRAZAC I dio D)
31. srpnja 2024.
Nabava novih pomagala, pribora i opreme (OBRAZAC II)
20. travnja 2024.
Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze (OBRAZAC III)
20. travnja 2024.
Racionalizacija selećeg pčelarenja – nabava nove opreme (OBRAZAC IV dio A)
20. travnja 2024.
Provedba organizacije selećeg pčelarenja (OBRAZAC IV dio B)
31. srpnja 2024.
Analize proizvoda (OBRAZAC V)
15. srpnja 2024.
Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela (OBRAZAC VI)
31. srpnja 2024.
Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda - objava Javnog natječaja
sukladno Pravilniku
Istraživački programi u pčelarstvu (OBRAZAC VII)
31. srpnja 2024.
Istraživanje i praćenje tržišta (OBRAZAC VIII dio A)
31. srpnja 2024.
Promocija i komunikacija prema javnosti (OBRAZAC VIII dio B)
31. srpnja 2024.
Informiranje i edukacija potrošača (OBRAZAC VIII dio C)
31. srpnja 2024.

Više o tome možete vidjeti i na https://www.apprrr.hr/vrste-in...

Pozivam pčelare da pripaze na rokove