Zapisnik Izborne skupštine 10.02.2017. PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 09:03

znak_za_web_colorZ A P I S N I K

s izborne skupštine društva, 10. veljače 2017. godine u 18:30 sati, u dvorani mjesne samouprave „Kralj Petar Svačić" Preradovićeva 29 u Zagrebu.

Predsjednik Udruge Damir Rogulja otvara skupštinu pozdravlja sve nazočne i predlaže dnevni red skupštine:

Dnevni red:

1.         Usvajanje dnevnog reda
2.         Izbor radnih tijela Skupštine
a)         Izbor verifikacijske komisije
b)         Utvrđivanje broja prisutnih članova s pravom glasa
c)         Izbor zapisničara (imenuje ga UO)
d)        Izvješće verifikacijske komisije
e)         Izbor ovjerovitelja Zapisnika
3.         Izvještaj o radu predsjednika UPP za proteklo mandatno razdoblje
4.         Izvještaj NO za proteklo mandatno razdoblje
5.         Izvještaj SČ  za proteklo mandatno razdoblje
6.         Financijski izvještaj za proteklo mandatno razdoblje
7.         Rasprava i usvajanje izvještaja te razrješenje predsjednika UPP i članova UO, NO i SČ
8.         Utvrđivanje kandidata za predsjednika UP „Pčelinjak"
9.         Izbor predsjednika UP „Pčelinjak"
10.       Utvrđivanje kandidata za članove UO, NO i SČ
11.       Izbor članova UO, NO i SČ
12.       Plan rada za naredno razdoblje od 2017. do 2021. i financiranja za 2017. godinu (dopuna financijskog plana od 30.12.2016.) - iznosi novoizabrani predsjednik UPP-a
13.       Usvajanje plana rada za 2017-2021. i dopunjenog financijskog plana za 2017.
14.       Izbor likvidatora UP „Pčelinjak"
15.       Donošenje odluke o ovlaštenim osobama za zastupanje UP „Pčelinjak"
16.       Domjenak (Labus Kosta Catering)

Ad 1./ Dnevni red je prihvaćen jednoglasno

Ad 2./ Predsjedavajući, Damir Rogulja predlaže radna tijela skupštine:

Sukladno Poslovniku o radu skupštine predsjednik predlaže i dva člana radnog predsjedništva: Olivera Novosela i Marka Kosaleca
a)      u Verifikacijsku komisiju: Olivera Novosela i Luku Ivanov Kostanjevečki,
b)   Oliver Novosel u ime verifikacijske utvrđuje kako je od 62 punopravna člana društva nazočno 33 člana,
c)  za zapisničara UO izabrao je Tibora Brindla i predlaže se da ga skupština verificira,
d)  verifikacijska komisija utvrđuje da skupština ima kvorum i može nastaviti s radom i donositi pravovaljane odluke,
e) za dva ovjerovitelja zapisnika Marka Jozanovića, Jožu Dernikovića
Prijedlozi članova komisija, kao i izvještaji verifikacijske komisije jednoglasno su prihvaćeni

Ad 3./  Predsjednik Udruge, Damir Rogulja čita godišnje izvješće (Prilog 1.).
Skupština jednoglasno usvaja izvješće.

Ad 4./  Slavica Belšak, predsjednica Nadzornog odbora  čita izvješće (Prilog 2.).

Ad 5./ Predsjednik Udruge, Damir Rogulja čita izvješće Suda časti ( Prilog 3.) jer je predsjednik Suda časti opravdano odsutan.

Ad 6./  Predsjednik Udruge Damir Rogulja čita financijski izvještaj (Prilog 4.).

Ad 7./  Sva izvješća su bez diskusije jednoglasno usvojena i time su razriješeni svi dosadašnji članovi upravnih tijela.
Do upisa novog vodstva dosadašnji predsjednik, Damir Rogulja ostaje tehnički predsjednik.

Ad 8./  Damir Rogulja, tehnički predsjednik za novog predsjednika predlaže: mr.sc.Kristijana Jusića

Ad 9./  Skupština mr.sc.Kristijana Jusića prihvaća za predsjednika UP „Pčelinjak" uz jedan suzdržan glas.

Ad 10./  mr.sc.Kristijan Jusić predlaže članove upravnih organa Udruge:
U Upravni odbor: mr.sc.Kristijan Jusić, Tibor Brindl, dr.sc.Zdenko Franić, Dražen Jerman, Luka Ivanov Kostanjevečki, Tadeja Krušec, Oliver Novosel.
U Sud časti: Zvonko Drobec, Ladislav Josipovski, Toni Levačić.
U Nadzorni odbor: Slavica Belšak, Marko Jozanović, Hrvoje Plukavec.

Ad 11./   Predložene kandidate skupština prihvaća jednoglasno

Ad 12./  Novi predsjednik, mr.sc.Kristijan Jusić čita prijedlog programa vođenja Udruge u narednom četvorogodišnjem razdoblju (Prilog 5.), a tehnički predsjednik, Damir Rogulja navodi da je financijski plan za 2017. godinu donesen na redovnoj skupštini 30.12.2016. s usvojenom napomenom da će se rebalans plana napraviti tijekom godine u skladu sa sudjelovanjem s programima na natječajima za subvencioniranje rada udruga koji će biti raspisani tijekom 2017. godine.

Ad 13./  Prijedlog plana rada za naredno razdoblje usvojen je jednoglasno, a potvrđeno je da će se rebalans financijskog plana napraviti u skladu s programima i natječajima za potpore radu udruga tijekom 2017. godine.

Ad 14./  Damir Rogulja, tehnički predsjednik i mr.sc.Kristijan Jusić, novi predsjednik predlažu za likvidatora Udruge Slavicu Belšak, prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 15./  Novoizabrani predsjednik predlaže da ovlaštene osobe, s pravom potpisa, za samostalno zastupanje UP „Pčelinjak" budu mr.sc. Kristijan Jusić, Dražen Jerman i dr.sc. Zdenko Franić što su članovi skupštine jednoglasno prihvatili.

Na kraju službenog dijela skupštine Dražen Jerman predlaže da se novoimenovani članovi upravnih tijela odmah nakon skupštine sastanu i izaberu predsjednike organa što je prihvaćeno.

Javio se za riječ i Marko Jozanović i predlaže glasovanje za učlanjenje Udruge u HPS radi bolje pozicije za daljnje djelovanje. Prijedlog odbačen jer je ovo izborna skupština i isti prijedlog je odgođen za neku iduću skupštinu radi neophodnog usuglašavanja svih članova. Tehnički predsjednik navodi i statutarnu mogućnost za osnivanje ogranka/sekcije unutar Udruge koja bi na ravnopravnim odnosima surađivala s HPS-om.

Na poziv člana radnog predsjedništva Olivera Novosela Kristijan Jusić i Dražen Jerman uručuju prigodne darove dosadašnjem predsjedniku Damiru Rogulji za veliki trud i rad koji je ulagao u Udrugu sve ove godine.

Tehnički predsjednik zaključuje skupštinu u 19:45 sati i poziva goste i članove na Domjenak.

Zapisničar:

_______________________________

Tibor Brindl

Ovjerovitelji:

_______________________________

Marko Jozanović

_______________________________

Joža Derniković


Prilog 1. - Izvještaj o radu - Damir Rogulja

Prilog 2. - Izvještaj Nadzornog odbora - Slavica Belšak

Prilog 3. - Izvještaj Suda časti - Dr.sc. Zdenko Franić

Prilog 4. - Financijski izvještaj - Damir Rogulja

Prilog 5. - Prijedlog rada za naredno razdoblje - Kristijan Jusić

Ažurirano Srijeda, 01 Ožujak 2017 16:15