Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 13:05

gu_za_poljoprivreduGrad Zagreb je danas 6.3.2017., objavio Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2017.

Na natječaj se može prijaviti jedan poduzetnik koji se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom bez obzira na organizacijski oblik ili način financiranja i koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
-         da je upisan u Upisnik poljoprivrednika,
-         da je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,
-         da aktivnosti za koje je odobrena potpora male vrijednosti obavlja na vlastitom gospodarstvu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije.

Poduzeće u smislu ovog Natječaja je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu (PG), a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

-       obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG);
-       obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
-       trgovačko društvo ili zadrugu registriranu za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
-       drugu pravnu osobu.

Potpora male vrijednosti dodjeljuje se za sljedeće aktivnosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji:

1. kupnja rasplodnih domaćih životinja, peradi i pčela;
2. kupnja sjemena i sadnog materijala;
3. kupnja, građenje, rekonstrukcija, adaptacija i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata;
4. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta u zonama izvan građevinskih područja naselja u funkciji podizanja novih nasada ili stočarske proizvodnje;
5. kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od ovlaštenih trgovačkih društava;
6. podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada;
7. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
8. aktivnosti na pripremi prve prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda preprodavačima ili prerađivačima (oprema za pakiranje i sortiranje, kalibrator, box palete, silosi, sušilice, komušač za lješnjake, drobilica i strojevi za čišćenje koštičavog voća);
9. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje;
10. operativno poslovanje PG-a maksimalno do 10% ukupne vrijednosti odobrene potpore.

Ukupan iznos potpore male vrijednosti iznosi 15.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama te se potpora male vrijednosti može dodijeliti isključivo za aktivnosti započete u godini u kojoj se potpora dodjeljuje. Prijave na Natječaj se zaprimaju do 1. svibnja 2017. godine odnosno do utroška proračunskih sredstava.

Tekst natječaja, uputu za prijavitelje i obrasce natječajne dokumentacije možete vidjeti i preuzeti na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr i to na dva mjesta:
1. folder Poljoprivreda ( lijevo) , Natječaji/pozivi/rezultati/liste, Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2017. Link:  http://web1zagreb.hr/default.aspx?id=104387 
2. na početnoj stranici www.zagreb.hr-www.zagreb.hr- brzo pretraživanje ( dolje lijevo) - Natječaji/ Pozivi/Rezultati; Link: http://web1zagreb.hr/default.aspx?id=104484

Korištenje linka: Ukoliko vas link klikom na njega ( uz eventualno potrebni klik ctrl i lijevi klik mišem) ne vodi direktno na stranicu, kopirajte link i potom ga stavite u tražilicu google,  te na taj način pronađite Javni natječaj.

Natječajnu dokumentaciju potrebno je skinuti na računalo i potom sve obrasce popuniti kompjuterski,  te ih na kraju popunjene isprintati i predati u zatvorenoj kuverti u pisarnicu u sobu 17/ I kat/ PU Novi Zagreb. Ispunjavanje obrazaca rukom protivno je uvjetima Javnog natječaja.

Molimo da pročitate tekst natječaja i Upute za prijavitelje te nam se javite s eventualnim pitanjima pismeno na mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; na telefone 6585-683; 6585-684; 6585-682; 6585-647; 6585-605 i 6101-695ili osobno na adresu Avenija Dubrovnik 12/ 4 kat sobe 313, 315 i 319, te PU Sesvete soba 39. 

Javni natječaj traje do 1.5.2017.

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Ažurirano Ponedjeljak, 20 Ožujak 2017 09:58