Adrese
Punionice meda PDF Ispis E-mail
Utorak, 02 Ožujak 2010 22:53

kaplja_meda

ili sastav Hrvatskog pčelarskog saveza

U Hrvatskoj je momentalno registrirano 38 odobrenih punionica meda pa ako ste radoznali popis možete pogledati ovdje.

A pčelara upisanih u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ima oko 956! Na žalost, Upisnik nije posložen po abecedi pa se je malo teže u njemu snalaziti. Mi smo ga preveli u Excel formu i složili po imenima pa se uz malo dobre volje može pronaći svog pčelara. Ako ste izgubili broj vašeg objekta ili ste ga zametnuli, možete ga vrlo brzo pronaći ovdje.

I što ove brojke govore?
Da je u Hrvatskoj svega 30-tak pčelara robnih proizvođača ili manje od 1%, a pčelara s viškom meda za tržište oko 976 ili 19,52%, a da je od oko 5000 navodnih članova HPS-a (prema informacijama s internetske stranice HPS-a) u primarnoj proizvodnji i hobista nešto preko 4.000. I to znači da je Hrvatski pčelarski savez pretežito udruga amatera i hobista koji sačinjavaju oko 80 % članstva. Dakle, na tržištu se pojavljuje svaki peti član HPS-a.

A toj činjenici nikako da se HPS prilagodi.

NAPOMENA:

Usvajanjem "Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom" (Narodne novine 125/08) svi koji se bavimo proizvodnjom i prodajom meda svrstani smo u jedinstveni "Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla".

Ažurirano Četvrtak, 11 Listopad 2012 09:04
 
HRVATSKE PČELARSKE UDRUGE PDF Ispis E-mail
Petak, 06 Ožujak 2009 09:33

OVAJ SPISAK IZRAĐEN JE NA TEMELJU PRIJAVA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE na dan 19. ožujka 2009. godine


PČELARSKO DRUŠTVO "BLACA" OTOKA BRAČA
Pučišća, Pučišća bb
DJELATNOSTI
organiziranje i provođenje zaštite lokaliteta Vidove gore otoka Brača; širenje tržišta putem organizacije i zajedničkih nastupa na izložbama, sajmaovima i drugim vidovima aktivnosti; potpora istraživanjima, selakciji i reprodukciji kvalitetnog materijala; pružanje pomoći članstvu; njegovanje i oživljavanje običaja i svetkovina vezanih uz ščelarstvo; suradnja s obrazovnim i znanstvenim institucijama, te drugim sličnim društvima i udrugama u zemlji i inozemstvu. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Ivo Puljak - PREDSJEDNIK UDRUGE, 021/633 039
Nino Glušević - TAJNIK

PČELARSKO DRUŠTVO " OGULIN "
Ogulin, J. J. Strosmajera 10
Djelatnosti
da djeluje na objedinjavanju i podsticanju rada svojih članova i učeničkih udruga zbog razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva te drugih ciljeva i zadataka koji pridonose zadovoljavanju osobnih i zajedničkih interesa članova. Okuplja i obučava djecu i mladež za uzgoj pčela kao mladih pčelara .OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Osobe
Ivan Kolić - PREDSJEDNIK UDRUGE (053) 574 011

PČELARSKO DRUŠTVO "BARANJA" BELI MANASTIR
Beli Manastir, ŠKOLSKA 11
Djelatnosti
Zastupanje interesa pčelara, organiziranje znanstvenih i stručnih seminara i savjetovanja, te promidžba pčelarstva i dr.POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
Osobe
ZVONIMIR PAJNIĆ - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA, 031/353 948
IVAN PAŠIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE, 031/202 507

PČELARSKO DRUŠTVO "DINARA" VRLIKA
Vrlika, Fra Filipa Grabovca bb
Djelatnosti
omogućavanje normalnog prirodnog procesa u oplodnji bilja, proizvodnji zdrave prirodne hrane i očuvanja čovjeka; zaštita i uzgoj pčela, te proizvodnja, prerada i promet pčelinjih proizvoda; upoznavanje svojih članova s najnovijim dostignućima u zaštiti i uzgoju pčela, populiziranju pčela kod građana, djece i mladeži, te stalno radi na okupljanju novih članova podmlatka.OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Osobe
Milan Božinović - PREDSJEDNIK UDRUGE, 021/827 214
Božo Gverić - TAJNIK, 021/819 320

PČELARSKO DRUŠTVO DUBROVAČKO PRIMORJE
Majkovi, Slano
Djelatnosti
razvoj i unapređenje pčelarstva i pčelarskog gospodarstva; okupljanje djece i mladeži glede stvaranja mladih pčelara; očuvanje prirodnog okoliša, osiguravanje normalnog prirodnog procesa u oplodnji bilja, proizvodnja zdrave i prirodne hrane, zaštita i uzgoj pčela, proizvodnja, prerada i promet pčelinjih proizvoda;POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
Osobe
Ivan Lopina - PREDSJEDNIK SKUPŠTINE, 020/871 501

PČELARSKO DRUŠTVO GRADA ČABRA
Plešce, Mandli, A.Muhvića 5
DJELATNOSTI
objedinjavanje i poticanje rada članova radi razvoja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, organizacija savjetovanja, predavanja i drugih skupova, suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i drugo utvrđeno člankom 7. Statuta. POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
BLAŽENKO OŽBOLT - BLAGAJNIK, ANDREJ ŽAGAR - TAJNIK, ANTUN ARH - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKO DRUŠTVO „KADULJA"
Metković, Splitska 51
DJELATNOSTI
zaštita i uzgoj pčela; proizvodnja i prerada pčelinjih proizvoda; neposredna pomoć pčelarima pri uzgoju pčela; zaštita od pčelinih bolesti; omogućavanje normalnog prirodnog procesa u oplodnji bilja; unapređenja pčelarstva;POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Mario Bajo - PREDSJEDNIK UDRUGE (098) 1874 651

PČELARSKO DRUŠTVO KARLOVAC
Karlovac, Kralja Tomislava 19/b
DJELATNOSTI
unapređenje pčelarstva, odgoj i obrazovanje članova iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, neposredna pomoć pčelarima pri uzgoju pčela,zaštita od pčelinjih bolesti te unapređenje pčelarstva.OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Josip Jakšić - PREDSJEDNIK UDRUGE, 047/611 265

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Registarski broj 04001041
PČELARSKO DRUŠTVO "KOSTENJAR" RIBNIK
Skraćeni naziv PD "Kostenjar" Ribnik
Sjedište Ribnik, Ribnik 4/A
Datum upisa 28.02.2008
Djelatnosti odgoj i obrazovanje članova Društva putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstvai pčelarskog gospodarstva, suradnja sa stručnim organizacijama radi praćenja aktualnih zbivanja u pčelarstvu kao i ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta.
POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
Osobe Drago Hrelić - PREDSJEDNIK, Zlatko Želježnjak - DOPREDSJEDNIK


PČELARSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI

Križevci, Ulica kralja Petra Krešimira 51
DJELATNOSTI
Uzgoj pčela i proizvodnja meda.POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Saša Petrić - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKO DRUŠTVO "KUŠ" - GRADA CRIKVENICE I OPĆINE VINODOLSKE
Grižane, Grižane 54
DJELATNOSTI
izobrazba člansta putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, suradnja sa znanstvenim i stručnim organizacijama radi praćenja aktualnih zbivanja u pčelarstvu te ostalo utvrđeno člankom 9. Statuta.GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
Stjepan Marušić- PREDSJEDNIK, Ante Capić - DOPREDSJEDNIK, Stjepan Cvitković - DOPREDSJEDNIK, Janko Bojanac - TAJNIK

PČELARSKO DRUŠTVO "KVIRIN BROZ" KLANJEC
Klanjec, Ulica, Antuna Augustinčića 1
DJELATNOSTI
Potiče proizvodnju pčelinjih proizvoda i uzgoja pčele kao važnog oprašivača bilja prirodi. Organizira stručn predavanja, seminare, savjetovanja i izložbe u svrhu izobrazbe svojih članova. Razvija društveni i poslovni moral svojih članova. Pruža savjetodavnu i drugu stručnu pomoć svojem članstvu u pogledu nabavke opreme i repromaterijala. Sudjeluje u manifestacijam Hrvatskog pčelarskog saveza.POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Minko Lovrek - TAJNIK, 049/550 651
Stjepan Bosek - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKO DRUŠTVO "LEVANDA" HVAR
Vrbanj, Hvar
DJELATNOSTI
očuvanje prirodnog okoliša, omogućavanje noramlnog prirodnog procesa u oplodnji bilja, proizvodnja zdrave prirodne hrane i očuvanje čovjeka, zaštita i uzgoj pčela, proizvodnja, prerada i promet gospodarskih proizvoda te druge djelatnosti utvrđene člancima 14.do 17. Statuta.PROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
IVO STIPIŠIĆ - PREDSJEDNIK, 098/9145 102 I 021/768 159

PČELARSKO DRUŠTVO "LIPA"
Zagreb, Idrijska 3
DJELATNOSTI
Upoznaje svoje članove s najnovijim dostignućima u zaštiti i uzgoju pčela, populariziranju pčela kod građana, djece i mladeži; stalan rad na okupljanju novih članova i podmlatka. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
JOSIP KRIŽ - PREDSJEDNIK UDRUGE, 01/2913 733 I 01/2983 333

PČELARSKO DRUŠTVO "LIPA" DONJA STUBICA
Donja Stubica, Kolodvorska 16
DJELATNOSTI
Obrazovanje pčelara putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, upoznavanje pčelara s potrebnim mjerama u cilju zaštite čovjekove okoline, poticanje razvoja pčelarstva, pružanje stručne i svake druge pomoći članovima i druge djelatnosti utvrđene Statutom.POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Franjo Sinković - TAJNIK,
Vladimir Hren - PREDSJEDNIK UDRUGE, 049/286 076

PČELARSKO DRUŠTVO "LIPA" JASTREBARSKO
Jastrebarsko, Plešivička 58
DJELATNOSTI
Upoznavanje svojih članova s najnovijim dostignućima u zaštiti i uzgoju pčela, populariziranje pčelarstva te ostalo pobrojano u članku 13. statuta udruge. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Darko Vancaš - PREDSJEDNIK UDRUGE, 01/6282 427

PČELARSKO DRUŠTVO LUDBREG
Ludbreg, Trg Svetog Trojstva
DJELATNOSTI
Promicanje suvremenih metoda u pčelarstvu, unapređenje zaštite i uzgoja pčela, očuvanje prirodnog okoliša, odgoj i obrazovanje članova, prisustvovanje savjetovanjima i skupovima o pčelarstvu. GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
Stjepan Žganjer - PREDSJEDNIK UDRUGE, 042/810 253

PČELARSKO DRUŠTVO "MASLAČAK" GRUBIŠNO POLJE

Grubišno Polje, Trg bana J. Jelačića 1
DJELATNOSTI
Neposredna pomoć pčelarima pri uzgoju pčela. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Zvonko Horak - PREDSJEDNIK UDRUGE

Registarski broj 03001502
PČELARSKO DRUŠTVO "MATIČNJACI" GLINA

Skraćeni naziv PD "MATIČNJACI" GLINA
Sjedište Glina, Stjepana i Antuna Radića 27
Datum upisa 18.02.2009
Djelatnosti promicanje, razvitak i unapređenje pčelarstva, obrazovanje i edukacija članova o uzgoju, zaštiti pčela i tehnologijama proizvodnje što kvalitetnijih pčelinjih proizvoda i dr
POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
Osobe NIKOLA BIJELIĆ - PREDSJEDNIK DRUŠTVA


PČELARSKO DRUŠTVO MOSLAVINA OTOK IVANIĆ
Križ, Moslavačka 1
DJELATNOSTI
Razvoj i unapređenje pčelarstva, obrazovanje pčelara putem stručnih predavanja i literature, upoznavanje pčelara kako zaštititi okoliš s posebnim osvrtom na ulogu pčela pri tome i dr. prema članku 9. Statuta. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Miljenko Sedlar - TAJNIK, 01/2897 386
Mirko Cazin - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKO DRUŠTVO „NEKTAR" POREĆ
Poreč, Nikole Tesle
DJELATNOSTI
Okupljanje pčelara i briga o njihovim interesima; rad na unapređenju i razvoju pčelarstva na suvremenim osnovama i obavljanju svih ostalih poslova koji su od interesa članova Udruge. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Onelio Žiković - TAJNIK, 052/449 255
Serđo Tercolo - PREDSJEDNIK UDRUGE, 052/421 221

PČELARSKO DRUŠTVO RAB
Rab, Supetarska draga 39
DJELATNOSTI
Popularizacija pčelarstva kod građana, mladeži i djece, upoznavanje članova o najnovijim dostignučima u zaštiti i uzgoju pčele, odgoj i obrazovanje članova putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva i drugo utvrđeno Statutom Udruge. POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
Vladimir Dumić - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKO DRUŠTVO „SAMOBOR"
Bregana, Đure Basaričeka 4
DJELATNOSTI
Poboljšanje i unapređenje pčelarstva. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Ignac Koletić - PREDSJEDNIK UDRUGE, 01/3384 165

PČELARSKO DRUŠTVO „SISAK"
Sisak, Galdovačka 1
DJELATNOSTI
Unapređenje i razvoj pčelarstva, suradnja s institucijama iz oblasti pčelarstva OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Vjekoslav Dejdar - POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA, Marijan Matokanović - PREDSJEDNIK DRUŠTVA

PČELARSKO DRUŠTVO „TROGIR"
Trogir, Obala kralja Zvonimira 16
DJELATNOSTI
Okupljanje i aktiviranje članova u radu tijela Društvau rješavanju svih problema interesantnih za razvoj pčelarstva, pomoć, edukacija, izložbe, natjecanja, razmjena iskustava, unapređenje pčeelarstva, suradnja s drugim udrugama.... OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
DAVOR VUKOVIĆ - PREDSJEDNIK DRUŠTVA

(Društvo nije u Registru!)
PČELARSKO DRUŠTVO „UČKA" LOVRAN

Lovran, Šetalište m. Tita 84
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela, promicanje pčelarstva kod djece, mladeži i građana, te druge djelatnosti navedene u članku 14. i 15. Statuta POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
JAKOV GJELDUM - PREDSJEDNIK UDRUGE


PČELARSKO DRUŠTVO VARAŽDIN

Varaždin, Juraja Križanića 33
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i podsticanje svojih članova u interesu razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, upoznavanje svojih članova s najnovijim dostignućima u uzgoju i zaštiti pčela, populariziranje pčela i pčelarstva kod građana, djece i mladeži, očuvanje prirodnog okoliša GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
Mirjana Fluksek - PREDSJEDNIK

PČELARSKO DRUŠTVO ZAGREB
Zagreb, Zinke Kunc 4
DJELATNOSTI
Odgoj i obrazovanje članova putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva; suradnja sa znanstvenim i stručnim organizacijama radi praćenja aktualnih zbivanja u pčelarstvu. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Marko Jozanović - PREDSJEDNIK DRUŠTVA, Ivan Mlikota, DOPREDSJEDNIK

ŽENSKO PČELARSKO DRUŠTVO "MAJA"

Skraćeni naziv ŽPD MAJA Sjedište Zagreb, Bjelašnička 4
Datum upisa 12.06.2008
Djelatnosti informiranje javnosti o kvaliteti pčelinjih proizvoda i njihovoj pravilnoj upotrebi; izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti, sukladno Zakonu; organiziranje predavanja o zaštiti okoliša općenito, i ekološkoj proizvodnji pčelinjih proizvoda i predlaganje mjera za zaštitu sive pčele; te druge djelatnosti iz članka 7. Statuta.
POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
Osobe JASNA OREŠIĆ - PREDSJEDNICA, IVKA KRIŽ - TAJNICA

PČELARSKA UDRUGA „MILUTIN BARAČ" RIJEKA
Šodići, Šodići 18
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i podsticanje svojih članova u interesu razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, ostvarivanje gospodarskih interesa i drugo utvrđeno učlanku 18. Statuta POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
Milan Čubrić -PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA PETRINJA
Petrinja, Dragutina Careka
DJELATNOSTI
Poticanje pčelarstva u gradu Petrinji; OSTALE HOBISTIČKE DJELATNOSTI
OSOBE
MARIJAN JURIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA „SUNJA"
Sunja, Ljudevita Posavskog 24
DJELATNOSTI
Unapređenje pčelarstva, zaštita i uzgoj pčela, te promet pčelinjim proizvodima OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Tomislav Krapljan -PREDSJEDNIK UDRUGE; Marijan Mažar - BLAGAJNIK; Dario Sović - TAJNIK

PČELARSKA UDRUGA „BAGREM"
Daruvar, Daruvar
DJELATNOSTI
Obrazovanje članova, suradnja sa svim potrebnim pčelarstvu subjektima, organizacija nabave i prodaje sredstava za pčelarstvo i sl. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Zdenko Bilek -PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA „BAGREM" DONJI MIHOLJAC
Donji Miholjac, Josipa Kozarca 35
DJELATNOSTI
Okuplja pčelare i potiće na povečanje broja pčelarskih udruga i suvremenu proizvodnju pčelarskih proizvoda, zastupanje interesa udruge i pčela, poticanje i razvijanje suradnje s gospodarskim subjektima i organizacijama koje se bave ili su vezane uz pčelarsko gospodarenje POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Zdenko Kovačević -PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA „BAGREM" ĐURĐEVAC
Đurđevac, Antuna Radića 8
DJELATNOSTI
Proizvodnja zdrave hrane, zaštita prirodnog okoliša, popularizacija pčela kod pučanstva - POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Marijan Panić -PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA „BAGREM" KLOŠTAR PODRAVSKI
Kloštar podravski, Kralja Tomislava 2
DJELATNOSTI
Popularizacija pčelarstva kod građana, mladeži i djece, upoznavanje članova o najnovijim dostignučima u zaštiti i uzgoju pčele, odgoj i obrazovanje članova putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva i drugo utvrđeno Statutom Udruge. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Darko Zvonar - PREDSJEDNIK UDRUGE, Zdravko Ružman - TAJNIK

Registarski broj 01001956
Pčelarska udruga "BAN JOSIP JELAČIĆ"
Skraćeni naziv PU "BAN JOSIP JELAČIĆ" Sjedište Zaprešić, Trg Mladosti 6
Datum upisa 29.02.2008
Djelatnosti planiranje rada Udruge i aktivno učešće na unapređenju pčelarstva RH; planiranje programa međunarodne suradnje na području pčelarstva; i dr. prema čl. 7. Statuta.
OSTALE DJELATNOSTI
Osobe Tomislav Mikelec - PREDSJEDNIK UDRUGE, Darko Rašić - TAJNIK

PČELARSKA UDRUGA "BILOGORA" Bjelovar
Bjelovar, Franjevačka 21
DJELATNOSTI
Unapređenje i razvoj pčelarstva prema suvremenim načelima, metodama i tehnologiji. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Vlado Maturanec- PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA, Dražen Kovač - TAJNIK, Vlado Obad- BLAGAJNIK

Registarski broj 10000681
PČELARSKA UDRUGA "BAGREM" PITOMAČA
Skraćeni naziv -
Sjedište Pitomača, Ivana Mažuranića 25
Datum upisa 25.02.2008
Djelatnosti Razvoj i unapređenje pčelarstva i pčelarske djelatnosti,populariziranje pčela kod građana,djece i mladeži, upoznavanje članova sa najnovijim dostignućima u zaštiti i uzgoju pčela, okupljanje novih članova i podmlatka,održavanje tečajeva, seminara,odgoj i obrazovanje članova putem tečajeva seminara i predavanja.
OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Osobe Branko Vidović - PREDSJEDNIK UDRUGE, Zdenko Capan - TAJNIK UDRUGE

Registarski broj 16001362
PČELARSKA UDRUGA "CORNACUM" VUKOVAR
Skraćeni naziv P.U."CORNACUM" VUKOVAR
Sjedište Vukovar, 204.vukovarske brigade 46/19
Datum upisa 16.12.2008
Djelatnosti unaprijeđenje pčelarstva i pčelarske proizvodnje, prijenos znanja i tehnologije pčelarenja, organiziranje nabave repromaterijala i plasman pčelinjih i drugih proizvoda na tržište, te ostalo opisnao u članku 8.Statuta.
PROIZVOĐAČI HRANE
Osobe Borislav Grbić - PREDSJEDNIK, Milorad Gaković - DOPREDSJEDNIK, Miroslav Drmonjić - TAJNIK

PČELARSKA UDRUGA „CVIJET" GAREŠNICA

Garešnica, V.Nazora 6
DJELATNOSTI
okupljanje građana koji se bave pčelarstvom i pčelarskom proizvodnjom, promicanje i unapređivanje svijesti u zaštiti prirode i značaju pčela za zdravlje i život čovjeka, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnim skupova o problemima pčelarstva i pčelarske proizvodnje, strukovno povezivanje i profesionalno usavršavanje, ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama i sl. PROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
Nemanja Vlahović - PREDSJEDNIK

PČELARSKA UDRUGA ČAZMA
Čazma, 26. lipnja 12
DJELATNOSTI
Razvitak i promidžba pčelarstva, zdravstvena zaštita pčele, povečanje proizvodnje meda i ostalih pčelinjih proizvoda, suradnja s nadležnim institucijama i sl. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Ivan Kezele - PREDSJEDNIK; Damir Solar - TAJNIK

PČELARSKA UDRUGA "DEGENIJA"
Zagreb, Matijevka 4
DJELATNOSTI
Planiranje rada Udruge i aktivno učešće u unapređenju pčelarstva Republike Hrvatske; informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima Udruge; razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad domaćih i međunarodnih naučnih institucija na području pčelarstva; te ostale djelatnosti navedene u članku 7. Statuta. POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
Anđelko Pikutić - PREDSJEDNIK, David Pikutić - TAJNIK

PČELARSKA UDRUGA "KADULJA"
Makarska, Put Makra 55
DJELATNOSTI
objedinjavanje i podsticanje rada svojih članova radi razvoja i unapređenje pčelarskog gospodarstva; proizvodnja zdrave hrane, očuvanje prirodnog okoliša. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
MLADEN CVITANOVIĆ - PREDSJEDNIK

PČELARSKA UDRUGA „KAMENJAK"
Lovreć, Bekavci bb
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i podsticanje svojih članova u interesu razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, upoznavanje svojih članova s najnovijim dostignućima u uzgoju i zaštiti pčela, populariziranje pčela i pčelarstva kod građana, djece i mladeži, očuvanje prirodnog okoliša PROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
Ivan Munitić - PREDSJEDNIK; Branimir Bekavac - DOPREDSJEDNIK; Domagoj Bekavac - BLAGAJNIK

Registarski broj 17003087
PČELARSKA UDRUGA "KAŠTELA"
Skraćeni naziv PU "KAŠTELA"
Sjedište Kaštel Novi, Narodnog preporoda 1
Datum upisa 31.01.2008
Djelatnosti planiranje rada udruge i aktivno učešće na unapređenju pčelarstva na području Kaštela; informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima udruge; razvijanje programa međunarodne suradnje, te uključivanje u rad domaćih i međunarodnih naučnih intitucija na području pčelarstva; izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti; jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
PROIZVOĐAČI HRANE
Osobe Anita Jurić - PREDSJEDNICA, Zdravko Maretić - TAJNIK

PČELARSKA UDRUGA „KESTEN" DVOR
Dvor, M.Blaževića-Čađe 6a
DJELATNOSTI
Širenje znanja i iskustavao značaju razvoja i unapređenja pčelarstva i dr. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
DRAGOLJUB ARBUTINA - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA "KOSTANJ" HRVATSKA KOSTAJNICA
Hrvatska Kostajnica, Vl. Nazora 5
DJELATNOSTI
Organiziranje predavanja u cilju širenja znanja i iskustava o značaju i interesu razvoja i unapređenja pčelarstva, educiranje svih zainteresiranih u cilju poboljšanja tehnologije pčelarstva i dr.PROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
IVO KOVAČEVIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE, MATIJA LENAC - DOPREDSJEDNIK UDRUGE, ANĐELO KORZO - DOPREDSJEDNIK UDRUGE

NA NAVEDENOJ ADRESI NEPOZNATI!!!
PČELARSKA UDRUGA „LABIN" LABIN
Labin, Rudarska 1

PČELARSKA UDRUGA „LIPA" KOPRIVNICA
Koprivnica, Dubovec 6
DJELATNOSTI
Djelovanje na objedinjavanju i potsticanju svojih članova i učeničkih udruga zbog razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva te drugih ciljeva i zadataka koji pridonose zajedničkih i osobnih interesa članova udruge kao i u ostvarivanju gospodarskih interesa POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Tomislav Vrban - PREDSJEDNIK UDRUGE

Registarski broj 19001296
Pčelarska udruga "Mandarina"
Skraćeni naziv -
Sjedište Opuzen, Trg kralja Tomislava 1
Datum upisa 31.03.2008
Djelatnosti okupljanje članova koji se bave pčelarstvom; upoznavanje članova sa najnovijim dostignućima u zaštiti i uzgoju pčela; populariziranje pčelarstva kod građana, a naročito kod djece i mladeži; obrazovanje iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva svojih članova putem tečajeva, seminara i predavanja; neposredna pomoć pčelarima pri uzgoju pččela, zaštiti pčela od pčelinjih bolesti, te unaprešenju pčelarstva; obuka članova o zaštiti i uzgoju pčela te proizvodnji, preradi i prometu pčelinjih proizvoda; promicanje pčelarstva u svim dobnim skupinama građana, a naročito kod djece i mladeži; vođenje registar paša i pašnog reda;
PROIZVOĐAČI HRANE
Osobe Stipe Crnković - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA "MASLAČAK" DONJI KUKURUZARI
Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 10
DJELATNOSTI
Razvoj i unapređivanje pčelarstva i dr.GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
MILOŠ BOROJEVIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA „METVICA" NOVSKA
Novska, Vladimira Nazora 49
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela, proizvodnja i prerada pčelinjih proizvoda.OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Zdenko Jakubek - PREDSJEDNIK UDRUGE; Dubravko Draganić - TAJNIK

PČELARSKA UDRUGA „MILENA" BOROVO

Borovo, Trg palih boraca 2
DJELATNOSTI
Okupljanje pčelara radi razvoja pčelarstva, te organiziranje seminara, predavanja i izložbi a sve u cilju razvoja pčelarstva OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Stevo Trtica - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA „PČELA" NAŠICE

Našice, Dore Pejačević 37
DJELATNOSTI
Okuplja pčelare i potiče na povećanje broja pčelara i suvremene proizvodnje pčelinjih proizvoda POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
ANTON DALŠAŠO - PREDSJEDNIK

na navedenoj adresi nepoznat
PČELARSKA UDRUGA „PČELA" OSIJEK
Osijek, Stjepana Radića 30


PČELARSKA UDRUGA „PČELA" ŠIBENIK
Šibenik, 8. dalmatinske udarne brigade 28
DJELATNOSTI
Popularizacija pčelarstva kod građana, mladeži i djece, upoznavanje članova o najnovijim dostignučima u zaštiti i uzgoju pčele, odgoj i obrazovanje članova putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva i drugo utvrđeno Statutom Udruge. GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
BRANKO SLAVICA - PREDSJEDNIK UDRUGE, ANTE BULAT - TAJNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA "PČELA" ZAGREB
Zagreb, Jure Kaštelana 26
DJLEATNOSTI
Unapređenje pčelarstva, promocija i unapređenje prodaje pčelinjih proizvoda i edukacija mladih.
OSOBE
Robert Gebert, PREDSJEDNIK; Emilijano Dimač, DOPREDSJEDNIK

PČELARSKA UDRUGA „PLANIKA" PLOČE
Ploče, Kominska 1
DJELATNOSTI
okupljanje građana koji se bave pčelarstvom i pčelarskom proizvodnjom, promicanje i unapređivanje svijesti u zaštiti prirode i značaju pčela za zdravlje i život čovjeka, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnim skupova o problemima pčelarstva i pčelarske proizvodnje, strukovno povezivanje i profesionalno usavršavanje, ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama i sl. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Ante Jović - PREDSJEDNIK UDRUGE

PEČELARSKA UDRUGA "PROPOLIS"

Zagreb, Deanovečka 9
DJELATNOSTI
Informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima Udruge; razvijanje programa međunarodne suradnje, te uključivanje u rad domaćih i međunarodnih naučnih institucija na području pčelarstva; te druge djelatnosti iz članka 7. Statuta.POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
Slavko Ivković - PREDSJEDNIK, Milan Kunica - TAJNIK

PČELARSKA UDRUGA „RUSMARIN" ŽUPA DUBROVAČKA

Srebreno, Srebreno
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i podsticanje svojih članova u interesu razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, upoznavanje svojih članova s najnovijim dostignućima u uzgoju i zaštiti pčela, populariziranje pčela i pčelarstva kod građana, djece i mladeži, očuvanje prirodnog okoliša POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Đuro Klokoč - PREDSJEDNIK UDRUGE; Martin Raguž - TAJNIK

Pčelarska udruga SLAVONSKA PČELA
Ruševo, Ruševo 29
DJELATNOSTI
Promicanje, razvitak i unapređenje pčelarstva, promicanje proizvodnje i potrošnje pčelinjih proizvoda, odgoj i obrazovanje članova Udruge putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, suradnja sa znanstvenim i stručnim organizacijama radi praćenja aktualnih zbivanja u pčelarstvuOSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Mirko Veić - PREDSJEDNIK UDRUGE, Nikola Veić - DOPREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA TRILJ
Trilj, Poljičke republike 15
DJELATNOSTI
Odgoj i obrazovanje članova putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva; suradnja sa znanstvenim i stručnim organizacijama radi praćenja aktualnih zbivanja u pčelarstvu, organiziranje sastanaka s priznatim pčelarskim stručnjacima, izmjena pisanih i usmenih informacija i praktične radnje . PROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
Petar Babić - PREDSJEDNIK UDRUGE; Petar Bugarin - ZAMJENIK

PČELARSKA UDRUGA "TUROPOLJE"
Velika Gorica, E. Laszowskog 29
DJELATNOSTI
planiranje rada Udruge i aktivno sudjelovanje na unapređivanju pčelarstva; informiranje javnosti o aktivnostima Udruge; razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad znanstvenih institucija; i dr. prema članku 7. Statuta. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Dario Frangen - PREDSJEDNIK, Gabrijela Herceg Frangen - TAJNIK

Registarski broj 08000211
PČELARSKA UDRUGA "UČKA"
Skraćeni naziv
Sjedište Opatija, Emila Bošnjaka 12
Datum upisa 10.02.1998
Djelatnosti zaštita i uzgoj pčela , promicanje pčelarstva kod djece, mladeži i građana te druge djelatnosti navedene u članku 14. i 15. Statuta.
POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
Osobe ĐUKA PETRIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA VRDOVO
Hrvace, Hrvace
DJELATNOSTI
Obrazovanje pčelara putem tečaja, seminara i stručnih predavanja, pojedinačnim i grupnim izmjenama iskustava, organiziranje sastanaka s poznatim pčelarskim stručnjacima, izmjenama pisanih i usmenih informacija i praktične radnje.OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
DALIBOR SOLDIĆ (095/906-6968) - PREDSJEDNIK UDRUGE

Pčelarska udruga Vrijesak Pelješac
Putniković, Putniković 0
DJELATNOSTI
Promicanje, razvitak i unapređenje pčelarstva; planiranje rada udruge i aktivno učešće na unapređenju pčelarstva; te ostale djelatnosti iz čl. 7. Statuta PROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
Ante Karač - PREDSJEDNIK, Nikola Đuračić - TAJNIK

PČELARSKA UDRUGA VRISAK
Imotski, Brune Bušića bb
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i podsticanje svojih članova u interesu razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, upoznavanje svojih članova s najnovijim dostignućima u uzgoju i zaštiti pčela, populariziranje pčela i pčelarstva kod građana, djece i mladeži, očuvanje prirodnog okoliša OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Dinko Šušnjar - PREDSJEDNIK UDRUGE; Ante Perić - TAJNIK

Registarski broj 17003131
PČELARSKA UDRUGA "VRISAK" VRGORAC
Skraćeni naziv P.U. "VRISAK" VRGORAC
Sjedište Vrgorac, Fra Ivana Rožića 20
Datum upisa 25.03.2008
Djelatnosti upoznavanje svojih članova sa dostignućima iz područja pčelarstva putem tečajeva, seminara, predavanja, prisustvovanja simpozijima i kongresima iz područja pčelarstva; organizacija nabavke pčelinjih zajednica, matica, satnih osnova, pčelarskog pribora, lijekova i ostalog materijala potrebnog za pčelarenje; popularizacija pčelarstva kod građana, mladeži i djece; okupljanje i educiranje novih članova i podmlatka; suradnja sa nadležnim tijelima i drugim pčelarskim udrugama te znanstvenim, obrazovnim i gospodarskim društvima iz oblasti pčelarstva i suradnja s Hrvatskim pčelarskim savezom.
PROIZVOĐAČI HRANE
Osobe ŽELJKO MAJIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE, DENIS BARAĆ - DOPREDSJEDNIK, TONĆI LENDIĆ - TAJNIK UDRUGE

na navedenoj adresi nepoznat
PČELARSKA UDRUGA "ZAGI"
Zagreb, Male Putine 16

PČELARSKA UDRUGA „ZLATNA DOLINA" POŽEGA
Požega, Zdenke Marković 3
DJELATNOSTI
Okupljanje pčelara i poticanje na povećanju broja pčelarskih društava i suvremenu proizvodnju pčelarskih proizvoda, poglavito u otežanim ekološkim uvjetima, zastupanje interesa Udruge i pčelara i ostale djelatnosti predviđene Statutmom udruge. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Davorin Krakar - PREDSJEDNIK UDRUGE

PČELARSKA UDRUGA "ŽUMBERAK"
Klinča Sela, Kozlikovo 12/A
DJELATNOSTI
promicanje, razvitak i unapređenje pčelarstvaPROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
Saša Dizdar - PREDSJEDNIK UDRUGE, Dario Frangen - TAJNIK

UDRUGA PČELARA BUZET
Buzet, II Istarske brigade 2
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela te proizvodnja, prerada i promet pčelinjim proizvodima OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Damir Sirotić - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „CETINA"
Omiš, Trg Ivana Raosa 4
DJELATNOSTI
Poduka i odgoj mladih u pčelarskom gospodarstvu putem seminara tečajeva; proizvodnja, prerada i promet pčelinjih proizvoda, zaštita okoliša. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Goran Šuško - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA "ČMELA" - MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Sveta Marija, Glavna 45
DJELATNOSTI
Organizira manifestacije i akcije od općeg interesa za pčelarstvo, pruža savjetodavnu i stručnu pomoć članovima Udruge, organizira preventivni rad na suzbijanju i sprečavanju širenja pčelinjih bolesti.OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
MARIJAN BARIĆ - PREDSJEDNIK, DRAGO MIKULAN - DOPREDSJEDNIK, IVAN MIHOCI - TAJNIK

NA NAVEDENOJ ADRESI NEPOZNATI!!!
UDRUGA PČELARA „DRAČA" KNIN
Knin, Svačićeva 5
DJELATNOSTI
Upoznaje svoje članove s najnovijim dostignućima u zaštiti i uzgoju pčela, populariziranju pčela kod građana, djece i mladeži; stalan rad na okupljanju novih članova i podmlatka, pomoć pčelarima pri uzgoju pčela, zaštiti od pčelinjih bolesti te unapređenju pčelarstva; te ostale djelatnosti utvrene člankom 12. Statuta GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
NEDJELJKO VARNICA - DOPREDSJEDNIK UDRUGE, IVAN EBERHART - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „DRAČA" SENJ
Senj, Stara cesta 0
DJELATNOSTI
Očuvanje prirodnog okoliša, omogućavanje normalnog, prirodnog procesa u oplodnji bilja, proizvodnji zdrave prirodne hrane i očuvanja čovjeka - udruga preko svojih članova radi na zaštiti i uzgoju pčela, te proizvodnji i preradi i promicanju pčelarske proizvodnje POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Berislav Atalić - PREDSJEDNIK UDRUGE; Berislav Šimunić - TAJNIK

UDRUGA PČELARA DUGA RESA

Duga Resa, Sveti Petar 33
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela te proizvodnja, prerada i promet pčelinjim proizvodima, upoznavanje svojih članova s najnovijim dostignućima u uzgoju i zaštiti pčela, populariziranje pčela i pčelarstva kod građana, djece i mladeži, očuvanje prirodnog okoliša OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Nedjeljko Katušin - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „ĐAKOVŠTINA" ĐAKOVO

Đakovo, Luke Botića 22
DJELATNOSTI
Okupljanje pčelara i poticanje na povećanju broja pčelarskih društava i suvremenu proizvodnju pčelarskih proizvoda, poglavito u otežanim ekološkim uvjetima, zastupanje interesa Udruge i pčelara i ostale djelatnosti predviđene Statutmom udruge POLJOPRIVREDNA DJELATNOSTI
OSOBE
Nikola Šušak - PREDSJEDNIK UDRUGE; Radoslav Širić - DOPREDSJEDNIK

UDRUGA PČELARA "GAJ" MAČE
Mače, Mače 89
DJELATNOSTI
Organiziranje seminara za članstvo, kao i ostala pomoć kod izgradnje uzornih pčelinjaka, davanje stručnih savjeta, suradnja s drugim srodnim organizacijama, organiziranje povoljnih uvjeta za nabavu repromaterijala i sl.POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Stjepan Sokolić - DOPREDSJEDNIK UDRUGE, Goran Vuković - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA GOSPIĆ
Gospić, Smiljanska 21
DJELATNOSTI
Očuvanje prirodnog okoliša, omogućavanje normalnog, prirodnog procesa u oplodnji bilja, proizvodnji zdrave prirodne hrane i očuvanja čovjeka - udruga preko svojih članova radi na zaštiti i uzgoju pčela, te proizvodnji i preradi i promicanju pčelarske proizvodnje POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Mato Knež - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA GRADA NOVI VINODOLSKI
Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1
DJELATNOSTI
Omogućavanje normalnog prirodnog procesa u oplodnji bilja, proizvodnji zdrave prirodne hrane i očuvanje čovjeka, zaštita i uzgoj pčela, te proizvodnja, promet i prerada pčelinjih proizvoda. POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
JOSIP STRIZIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE, ARON ŠTEFANIĆ - TAJNIK

UDRUGA PČELARA „HRVATSKO ZAGORJE" ZABOK

Zabok, Matije Gupca 124
DJELATNOSTI
Proizvodnja zdrave hrane, zaštita prirodnog okoliša, popularizacija pčela kod pučanstva, proizvodnja, promet i prerada pčelinjih proizvoda, tečajevi, seminari i predavanja iz djelokruga pčelarstva POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Nenad Dominić - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „KADULJA" OTOK KRK
Punat, Novi put 2
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i poticanje svojih članova u interesu razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, upoznavanje svojih članova s najnovijim dostignućima u uzgoju i zaštiti pčela, populariziranje pčela i pčelarstva kod građana, djece i mladeži, očuvanje prirodnog okoliša i drugo navedeno u članku 13. Statuta udruge POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
Radenka Tomašić - PREDSJEDNIK UDRUGE; Nikola Orlić - TAJNIK

UDRUGA PČELARA „KADULJA" OTOK PAG

Pag, Vela ulica 12
DJELATNOSTI
promicanje proizvodnje najkvalitetnijih proizvoda dobivenih iz čiste zdrave prirode (kadulje); uzgoj pčela kao važnog oprašivača bilja u prirodi; obučavanje mladih pčelara i sl.; pomaže organiziranju i izgradnji uzornih pčelinjaka u vlasništvu svih pčelara; organiziranje stručnih predavanja u svrhu izobrazbe svojih članova, te sadnji i uzgoju medonosnog bilja i drveća; pruža savjetodavnu i drugu stručnu pomoć članstvu u pogledu nabavke opreme i repromaterijala potrebnog suvremenom pčelarenju; provođenje mjera na suzbijanju pčelinje bolesti, posebno varoe, američke i europske gnjiloće, nozemoze i sl.; organizira i sudjeluje u natjecanju, smotri i izložbi pčelarskih proizvoda. GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
Borislav Palčić - PREDSJEDNIK UDRUGE; Izidor Jurić - TAJNIK

UDRUGA PČELARA "KISTANJE"
Skraćeni naziv - Sjedište Kistanje, Ante Starčevića 50
Datum upisa 09.06.2008
Djelatnosti organizirano okupljanje pčelara; promicanje i unapređenje pčelarstva na području općine Kistanje; upoznavanje članova s najnovijim dostignućima zaštite i uzgoja pčela; organiziranje savjetovanja, predavanja i seminara iz područja pčelarstva; strukovno povezivanje, te stručno i profesionalno usavršavanje članova; ostvarivanje suradnje s drugim pčelarskim udrugama u zemlji i inozemstvu, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Udruge; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 11. Statuta Udruge.
GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
Osobe JOVAN BERIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE, MILENKO ŠUŠA - DOPREDSJEDNIK

UDRUGA PČELARA KRAPINA U KRAPINI
Krapina, Pag, Magistratska 46
DJELATNOSTI
Razvijanje i unapređenje te poticanje pčelarstva kao dijela sveukupnog gospodarstva, osuvremenjivanje organizacije i tehnologije pčelarstva u doradi, preradi i prometu pčelinjih proizvoda, obrazovanje pčelara putem tečajeva, seminara i stručnih predavanja te drugih oblika edukacije i izložbi te drugih djelatnosti utvrđenih Statutom POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Josip Krog - PREDSJEDNIK UDRUGE; Stjepan Duš - TAJNIK

UDRUGA PČELARA „KUŠ" MALI LOŠINJ-CRES
Nerezine, Vladimira Gortana 44
DJELATNOSTI
Osposobljavanje članova društva u razvoju, zaštiti i unapređenju pčelarstva, pružanju stručne pomoći u uzgoju pčela, organiziranje tečajeva, seminara i drugih oblika osposobljavanja građana na uzgoju pčela, organiziranje radnih akcija na sadnji i sjetvi medonosnog bilja i ostalo utvrđeno u članku 9. Statuta udruge POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
Mladen Dragoslavić- PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „LIPA"
Pazin, Zagrebačka 6
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela, proizvodnja, promet i prerada pčelinjih proizvoda; organiziranje tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva; pomoč pčelarima pri uzgoju pčela, zaštiti od pčelinjih bolesti te unapređenju pčelarstva PROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
Ranko Anđelini- PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA, Željko Ravnić, DOPREDSJEDNIK

UDRUGA PČELARA "LIPA" ILOK
Ilok, Trg žrtava Domovinskog rata 2
DJELATNOSTI
Upoznavanje svih članova sa dostignućima iz područja pčelarstva putem tečajeva, seminara,predavanja, prisustvovanja simpozijima i kongresima iz područja pčelarstva, organizirana nabava pčelinjih zajednica, matica satnih osnova, pčelarskog pribora, lijekova i ostalog materijala potrebnog za pčelarenje, te ostalo opisano u članku 7. Statuta.OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Dragutin Kovač - PREDSJEDNIK, Milan Kuljančić - TAJNIK

UDRUGA PČELARA „LIPA" POPOVAČA
Popovača, Trg grofova Erdody 15
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela, proizvodnja i prerada pčelinjih proizvoda OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
BERISLAV MAJETIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „LIPA" SLATINA
Slatina, Svetog Marka Križevčanina 65
DJELATNOSTI
Odgoj i obrazovanje članova putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva; suradnja sa znanstvenim i stručnim organizacijama radi praćenja aktualnih zbivanja u pčelarstvu, organiziranje sastanaka s priznatim pčelarskim stručnjacima, izmjena pisanih i usmenih informacija i praktične radnje . OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Ivica Sertić - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „MASLAČAK"
Dugo Selo, Josipa Zorića 55
DJELATNOSTI
Upoznavanje članova s najnovijim dostignućima u uzgoju i zaštiti pčela, populariziranje pčelarstva kod građana, djece i mladeži, okupljanje novih članova i podmlatka . OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Juraj Kukas - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „MASLAČAK" OTOČAC
Otočac, Nikole Mašića 8
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela te proizvodnja, prerada i promet pčelinjim proizvodima, upoznavanje svojih članova s najnovijim dostignućima u uzgoju i zaštiti pčela, populariziranje pčela i pčelarstva kod građana, djece i mladeži, očuvanje prirodnog okoliša POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Marijan Kostelac - PREDSJEDNIK UDRUGE

Na navedenoj adresi nepoznati
UDRUGA PČELARA "MATICA" OTOK
Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8

UDRUGA PČELARA „MATICA" SVETI IVAN ZELINA
Donja Zelina, Donjozelinska 39
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela, populariziranje pčela i pčelarstva kod građana, djece i mladeži i dr. prema članku 12. Statuta OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Božidar Novosel - PREDSJEDNIK

UDRUGA PČELARA „MATICA" ŽUPANJA
Županja, Bana Jelačića 29
DJELATNOSTI
Očuvanje prirodnog okoliša, proces oplodnje bilja i proizvodnja zdrave hrane OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Vinko Kušanić - PREDSJEDNIK UDRUGE (032) 833 083

Registarski broj 17003166
UDRUGA PČELARA "MED I VOSAK" POTRAVLJE
Skraćeni naziv "MIV"
Sjedište Potravlje, Potravlje
Datum upisa 05.05.2008
Djelatnosti objedinjavanje i poticanje rada svojih članova zbog razvoja i unpređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva te drugih ciljeva i zadataka koji pridonose zadovoljavanju osobnih i zajedničkih interesa članova udruge, kao i u ostvarivanju gospodarskih interesa.
PROIZVOĐAČI HRANE
Osobe TINO KODŽOMAN - PREDSJEDNIK, KATICA BEŠLIĆ - TAJNIK

UDRUGA PČELARA „MEDENI" PREGRADA
Pregrada, Rudarska 9
DJELATNOSTI
Uzgoj matica i pčela, proizvodnja, dorada i pakovanje meda i voska, uzgoj, proizvodnja i zaštita sjemena i sadnica medonosnog, ukrasnog i krmnog bilja, organiziranje i skupljanje šumskih plodova i ljekovitog bilja i njihovo iskorištavanje, promet na veliko i malo pčelarskim materijalom i priborom POLJOPRIVREDNA DJELATNOSTI
OSOBE
Stjepan Drenški - PREDSJEDNIK UDRUGE, Ivan Fišter - DOPREDSJEDNIK, Slavica Reiner - TAJNIK

UDRUGA PČELARA „MEDUN" DELNICE
Delnice, Goranska 17
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i poticanje rada članova na razvoju i unapređenju pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, upoznavanje članstva s najnovijim postignućima u zaštiti i uzgoju pčela i ostalo utvrđeno Statutom udruge POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
Josip Juričić - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „AKACIJA"
Domašinec, Braće Radića 9
DJELATNOSTI
Organizira manifestacije i akcije od općeg interesa za pćelarstvo, pruža savjetodavnu i stručnu pomoć članovima udruge, organizira preventivni rad na suzbijanju i sprečavanju širenja pčelinjih bolesti OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
ANTUN HRUŠKA - PREDSJEDNIK, BOŽO POSEDI - TAJNIK

UDRUGA PČELARA „METVICA" KUTINA
Kutina, A.Šenoe 2
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela te proizvodnja i prerada pčelinjih proizvoda OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Ivan Lončarević - PREDSJEDNIK UDRUGE, Simeon Nikić - TAJNIK

UDRUGA PČELARA „NADA" KONAVLE - GRUDA
Gruda, Gruda
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela, popularizacija, omasovljenje, edukacija u svrhu unapređenja i širenja pčelarske kulture među građanima i mladeži; organiziranje tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva; neposredna pomoć pri uzgoju pčela, zaštiti od pčelinjih bolesti POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Božo Lasić - PREDSJEDNIK SKUPŠTINE, Mato Radović - PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

UDRUGA PČELARA „NEKTAR" KONJŠČINA
Konjščina, Vukovarska 12
DJELATNOSTI
Organiziranje stručnih predavanja, seminara i izložbi, pomaganje u izgradnji uzornih pčelinjaka, pomoč članstvu pri nabavci opreme i repromaterijala, provođenje mjera na suzbijanju pčelinjih bolesti POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Darko Milinković - PREDSJEDNIK, Ivan Kožić - TAJNIK

UDRUGA PČELARA „NEKTAR" NOVA GRADIŠKA
Nova Gradiška, Komarnica 26
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela te proizvodnja i prerada i promet pčelinjih proizvoda GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
Marica Pavlović - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „NEKTAR" VINKOVCI
Vinkovci, J.Kozarca 46/a
DJELATNOSTI
Pčelarska djelatnost, organiziranje seminara i predavanja za pčelare OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Drago Josipović - PREDSJEDNIK UDRUGE, Milan Šikić - DOPREDSJEDNIK

UDRUGA PŠČELARA NEPOSREDNIH PROIZVOĐAČA "PČELINJAK"
Skraćeni naziv: UP "Pčelinjak"
ZAGREB, Trg kralja Petra Svačića 11
DJELATNOSTI
Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja pčelarstva, očuvanja prirodnog okoliša i bioraznolikosti čiji je pčela sastavni dio, promicanja kvalitetne proizvodnje, redovite potrošnje i kulture prodaje pčelinjih proizvoda testalnog okupljanja građana i mladeži radi poticanja uzgoja pčela
OSOBE
Damir Rogulja, PREDSJEDNIK; Ivan Mlikota, DOPREDSJEDNIK


UDRUGA PČELARA OPĆINE ŽAKANJE
Ozalj, Žakanje 58
DJELATNOSTI
Uzgoj matica, medonosnog, krmnog i ukrasnog bilja, uzgoj pčela i pčelinjih proizvoda OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Josip Rožman - PREDSJEDNIK UDRUGE, Zlatko Priselec - TAJNIK

UDRUGA PČELARA „PAKRAC - LIPIK"
Lipik, Ergela 0/7
DJELATNOSTI
Popularizacija uzgoja pčela kod građana i mladeži, odgoj i obrazovanje članova putem tečaja, seminara i predavanja i oblasti pčelarstva i ostale djelatnosti predviđene Statutom udruge. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Drago Krivačić - PREDSJEDNIK UDRUGE, Mladen Škorić - TAJNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „PAPUK" VOĆIN
Voćin, Trg Gospe voćinske bb
DJELATNOSTI
unapređenje i razvoj pčelarstva po suvremenim načelima, metodama i tehnologiji na području svog djelovanja; okupljanje i aktiviranje članova u rješavanju pitanja interesantnih za razvoj pčelarstva; pomoć organiziranju izgradnje pčelinjaka u vlasništvu članova; organiziranje stručnih predavanja, seminara, savjetovanja i izložbi u svrhu izobrazbe članova iz oblasti pčelarstva; pronalaženje mogućnosti poslovnog povezivanja i kooperantskih odnosa članova sa drugim odgovarajućim društvima te utu svrhu davanje tručnih savjeta; blagovremeno upoznavanje članova sa mjerama i zakonskim propisima iz oblasti pčelarstva te tumačenje primjene tih mjera i propisa; razmjenjivanje iskustava sa drugim srodnim organizacijama u oblasti unapređenja pčelarstva; pružanje savjetdavne i druge stručne pomoći članstvu u pogledu nabavke opreme i repromaterijala potrebnog za suvremeno pčelarenje, u pogledu plasmana pčelinjih proizvoda i pitanja sa tim u svezi; aktivno sudjelovanje u provođenju mjera na suzbijanju pčelinjih bolesti; sradnja sa školama radi popularizacije pčelarstva kod učenika; organiziranje natjecanja, smotri, izložbi i zabavnog života među članovima; drugi poslovi od interesa za razvoj pčelarstva i ostvarivanja prava članova. PROIZVOĐAĆI HRANE
OSOBE
Stjepan Brijačak - PREDSJEDNIK UDRUGE, Milanko Jeličić - DOPREDSJEDNIK

UDRUGA PČELARA "PLETARA" LOBOR
Lobor, Trg Sv. Ane 26
DJELATNOSTI
Unapređenje pčelarstva i pčelarske privrede, okupljanje članstva, organiziranje stručnih predavanja i seminara, oformljavanje knjižnice Udruga pčelara, proširenje asortimana
OSOBE:
Mladen Mikac - PREDSJEDNIK

NA NAVEDENOJ ADRESI NEPOZNATI
UDRUGA PČELARA PULA
Pula, E.Kardelja 33
DJELATNOSTI
Upoznaje svoje članove s najnovijim dostignućima u zaštiti i uzgoju pčela, populariziranju pčela kod građana, djece i mladeži; stalan rad na okupljanju novih članova i podmlatka te ostale djelatnosti prema Statutu udruge PROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
Miro Bulić - PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

UDRUGA PČELARA RADOBILJA
Žeževica, Žeževica 44
DJELATNOSTI
Zaštita i promicanje zajedničkih ekoloških i strukovnih interesa i ciljeva sa svrhom razvoja i unapređenja pčelarstva; očuvanje prirodnog okoliša, omogućavanje normalnog prirodnog procesa u oplodnji bilja; ostvarivanje uvjeta za zaštitu i uzgoj pčela, odgoj i obrazovanje članova o pitanjima iz djelokruga pčelarstva. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Branislav Vilić - PREDSJEDNIK, Marko Kalajdžić - TAJNIK

NA NAVEDENOJ ADRESI NEPOZNATI!!!
UDRUGA PČELARA „RUŽMARIN" SPLIT
Split, Slavićeva 39
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela, popularizacija, omasovljenje, edukacija u svrhu unapređenja i širenja pčelarske kulture među građanima i mladeži; organiziranje tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva; neposredna pomoć pri uzgoju pčela, zaštiti od pčelinjih bolesti , te ostale djelatnosti utvrđene Statutom udruge. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Nikša Jurić - PREDSJEDNIK, Ivan Prnjak - TAJNIK

UDRUGA PČELARA SLUNJA, RAKOVICE I CETINGRADA
Slunj, Ivana Trnskog 18
DJELATNOSTI
Razvoj i unapređenje pčelarstva i pčelarskog gospodarstva te drugih ciljeva i zadataka koji doprinose zadovoljavanju osobnih i zajedničkih potreba članova udruge. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Frano Vučer - PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

UDRUGA PČELARA „SMREKA" VRBOVSKO
Vrbovsko, Ivana Gorana Kovačića 11
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i poticanje rada svojih članova zbog rada i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva. POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
OSOBE
DINKO KOLIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE

STRUKOVNA UNIJA PČELARSKA ZADRUGA REPUBLIKE HRVATSKE
Registarski broj: 21005725
Naziv: STRUKOVNA UNIJA PČELARSKA ZADRUGA REPUBLIKE HRVATSKE Skraćeni naziv: STRUKOVNA UNIJA PČELARSKIH ZADRUGA
Sjedište: Zagreb, Ulica Pavla Hatza 5/III
Datum upisa: 05.11.2007
Djelatnosti:
aktivnosti na obrazovanju pčelara putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, te drugih oblika edukacije; organiziranje savjetovanja, simpozija i seminara iz oblasti pčelarstva; izgradnja odnosa u proizvodnji i nabavci repromaterijala sa ciljem udovoljavanja tržišnim zahtjevima u kvaliteti i količini sa ciljem smanjenja troškova; aktivnosti na razvoju i unapređivanju te prilagodbi članica Udruge potrebama daljnje proizvodnje i potrebe tržišta; obavljanje ostalih djelatnosti iz članka 13. Statuta.
PROIZVOĐAČI HRANE
Osobe: VLADIMIR MATURANEC - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „TRNJKA" UDBINA

Udbina, Podlapačka 3
DJELATNOSTI
- djelovanje na području Like, pa i šire, praktički i teorijski educira i animira stare i nove članove u oblasti pčelarstva i ekologije, dajućipčeli dostojno velik značaj POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Milan Žakula - PREDSJEDNIK

UDRUGA PČELARA ULIŠĆE
Cista Provo, Cista Provo bb
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i poticanje rada svojih članova i učenička udruga zbog razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva te drugih ciljeva i zadataka koji pridonose zadovoljavanju osobnih i zajedničkih interesa članova udruge kao i ostvarivanju gospodarskih interesa.GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
MIRKO LJUBIČIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE, ZVONKO BABIĆ - TAJNIK

ULIŠTE - UDRUGA ZA PROMICANJE NOVIH PRISTUPA SUVREMENOM PČELARENJU
Registarski: broj 21005736
Naziv: ULIŠTE - UDRUGA ZA PROMICANJE NOVIH PRISTUPA SUVREMENOM PČELARENJU
Skraćeni naziv UDRUGA "ULIŠTE"
Sjedište Zagreb, I.Tijardovića 2/IV
Datum upisa 05.11.2007
Djelatnosti:
bolje iskorištavanje ljudskih potencijala kroz okupljanje, razmjenu znanja i iskustava članova; poticanje znanstvene i tehničke suradnje radom na zajedničkim projektima; pokretanje novih projekata sa zadaćom istraživanja globalizacijom nastalih opasnosti širenja bolesti,ispitivanje primjenjivosti novih tehnoloških zahvata u našem okružju; produbljivanje i stjecanje novih i specijaliziranih znanja i spoznaja zajedničkim radom članova; te obavlja ostale djelatnosti navedene u članku 6. Statuta. POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA
Osobe: NIKOLA KEZIĆ - PREDSJEDNIK

UDRUGA PČELARA VALPOVŠTINE
Valpovo, VALPOVO
DJELATNOSTI
Upoznavanje članstva s najnovijim dostignućima u zaštiti, uzgoju i proizvodnji pčelarskih proizvoda. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Mario Fišer - PREDSJEDNIK UDRUGE

UDRUGA PČELARA „VELEBIT" ZADAR
Zadar, Jeretova 5
DJELATNOSTI
okupljanje građana koji se bave pčelarstvom i pčelarskom proizvodnjom, promicanje i unapređivanje svijesti u zaštiti prirode i značaju pčela za zdravlje i život čovjeka, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnim skupova o problemima pčelarstva i pčelarske proizvodnje, strukovno povezivanje i profesionalno usavršavanje, ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama i sl. te ostale djelatnosti iz članka 9. Statuta udruge GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
Damir Baričević - PREDSJEDNIK

UDRUGA PČELARA „VIROVITICA"
Virovitica, Augusta Šenoe 19
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i poticanje rada svojih članova zbog rada i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva te drugih ciljeva koji doprinose osobnim i zajedničkim ciljevima članova udruge. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Branko Tomšić - PREDSJEDNIK

UDRUGA PČELARA VRBOVEC
Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9
DJELATNOSTI:
objedinjavanje i podsticanje rada svojih članova i učeničkih udruga zbog razvoja i unapređenja pčelarstva te drugih ciljeva koji pridonose zadovoljavanju osobnih i zajedničkih interesa članova udruge. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE:
Dubravko Havetić - PREDSJEDNIK UDRUGE, Siniša Lisjak - TAJNIK

Na navedenoj adresi nepoznati
UDRUGA PČELARA "VRISAK - SINJ"
Sinj, Vrlička 17

UDRUGA PČELARA „VUKOVAR 91" VUKOVAR
VUKOVAR, S.Filipovića 7
DJELATNOSTI
OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Ivica Ilić - PREDSJEDNIK

UDRUGA PČELARA „ZRINSKI" SLAVONSKI BROD

Slavonski Brod, Reljkovićeva 58
DJELATNOSTI
Objedinjavanje i poticanje rada svojih članova na razvoju i unapređenju pčelarstva. GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
Stipo Brkić - PREDSJEDNIK

"Udruga pčelara Pleternica"
Pleternica, Stjepana Radića 39
DJELATNOSTI
Zaštita i uzgoj pčela, proizvodnja, prerada i promet pčelinjih proizvoda, populariziranje pčela kod građana, djece i mladeži, odgoj i obrazovanje članova putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva, neposredna pomoć pčelarima pri uzgoju pčela, zaštiti od pčelinjih bolesti, te unapređenje pčelarstva OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
Željko Lukačević - PREDSJEDNIK UDRUGE, Vladimir Štibrić - TAJNIK UDRUGE

HRVATSKA UDRUGA PČELARA PROIZVOĐAČA
Virovitica, Bečka 8
DJELATNOSTI
Isticanje i unapređenje pčelarstva kao gospodarske djelatnosti, organizacija i pomoć članovima pri plasmanu pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te obavještavanje javnosti o koristima od pčelarstva.OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
OSOBE
ŽELJKO VRBOS - PREDSJEDNIK UDRUGE, ZVONKO BABIĆ - DOPREDSJEDNIK UDRUGE, BRANKO KUBAT - DOPREDSJEDNIK UDRUGE

HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ
Zagreb, Pavla Hatza 5/III
DJELATNOSTI
poticanje razvoja pčelarstva; obrazovanje pčelara putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja i drugih oblika edukacije; pružanje stručne pomoći pčelarskim udrugama i njihovim članovima posebno kod uzgoja pčela i zaštite protiv pčelinjih bolesti; izdavanje stručnih časopisa, biltena, brošura i publikacija te ostale djelatnosti navedene u članku 14. Statuta Saveza.POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
OSOBE
Martin Kranjec - PREDSJEDNIK SAVEZA

UDRUŽENJE PČELARA SLAVONIJE I BARANJE „RADILICA" OSIJEK

Brijest, Vojlovica 16
DJELATNOSTI
zaštita probitaka i interesa neposrednih pčelara i neposredne proizvodnje pčelinjih proizvoda na vlastitim pčelinjacima;postizanje uvažavanja pčelara neposrednih imaoca pčela za biološki opstanak pčela, posredno i drugih grana poljoprivrede te dr. naznačeno u članku 8. Statuta.GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
OSOBE
Andrija Grbeša - PREDSJEDNIK

PČELARSKI SAVEZ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Bjelovar, A. Starčevića 0
DJELATNOSTI
Aktivnosti udruga saveza i pčelara pojedinaca, organizacija seminara, predavanja okruglih stolova, izdavanje publikacija, organizacija pčelarske škole, obilazak pčelinjaka, izložbi i sl., organiziranje stručnih skupnih putovanja i sl.PROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
NENAD VLAHOVIĆ - PREDSJEDNIK

PČELARSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
Zagreb, Plješivička 50
DJELATNOSTI
Planiranje rada Saveza i aktivno učešće na unapređenju pčelarstva; informiranje javnosti o aktivnostima Saveza; razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad naučnih institucija; izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti, kao i edukacija pčelara; te ostale djelatnsoti navedene u članku 7. Statuta.PROIZVOĐAČI HRANE
OSOBE
STIPO DALIĆ - PREDSJEDNIK, DARIO FRANGEN - TAJNIK

PČELARSKI SAVEZ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Registarski broj 16001134
Vinkovci, A.Starčevića 53
Datum upisa: 07.12.2006
Djelatnosti: razvoj i unaprijeđenje pčelarstva kao gospodarstvene grane, objedinjavanje i poticanje rada pčelarskih udruga, te ostalo opisano u članku 11. Statuta.
OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Osobe: Drago Josipović - PREDSJEDNIK

UDRUGA ZA PROMOCIJU I PRIMJENU EKOLOŠKE PČELARSKE ETIKE "BIOPČELA"
Registarski broj 08002027
Skraćeni naziv UDRUGA "BIOPČELA"
Rijeka, Rose Leard 45
Datum upisa: 05.07.2004
Djelatnosti: potpora i promicanje pojedinačnih i grupnih pčelarskih inicijativa i ideja za stvaranje ravnopravnih uvjeta provedbe, pružanje članovima udruge savjetodavnih usluga o putu, načinu i sredstvima za realizaciju prirodnog načina uzgoja pčela i pčelarenja, potpora izradi studija, poslovnih planova ili investicijskih programa namjenjenih ekološkom uzgoju pčela i proizvodnji meda na području Primorsko-goranske županije te ostalo utvrđeno u članku 9. Statuta udruge.
Osobe: BRANKO VIDMAR - PREDSJEDNIK

Registarski broj 03001393
ZAJEDNICA UDRUGA PČELARA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Skraćeni naziv -
Sjedište Sisak, Galdovačka 1
Datum upisa 02.11.2007
Djelatnosti poticanje, razvoj i unapređivanje uzgoja pčela, promidžba i zaštita pčela radi njihova opstanka i dr
GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
Osobe TOMISLAV KRAPLJAN - PREDSJEDNIK ZAJEDNICE, PREDRAG CVETOJEVIĆ - TAJNIK

Registarski broj 14001978
ŽUPANIJSKI SAVEZ PČELARA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Skraćeni naziv -
Sjedište Osijek, EUROPSKE AVENIJE 13
Datum upisa 04.02.2005
Djelatnosti objedinjavanje, koordiniranje i podsticanje svojih članica radi provođenja mjera i aktivnosti na planu razvoja i unapređenja pčelarstva kao gospodarske grane te dr. naznačeno u statutu.
GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
Osobe ZVONIMIR PAJNIĆ - PREDSJEDNIK

 

Ako želite saznati nešto više o pčelarskim udrugama (društva ili udruženja) uvedena u Registar udruga Republike Hrvatske pritisnite na:

http://195.29.186.154/RegistarUdruga/

Otvorit će vam se Registar. Samo u nazivu napišite UDRUŽENJE PČELARA, UDRUGA PČELARA, PČELARSKA UDRUGA ili PČELARSKO DRUŠTVO i otvorit će vam se spiskovi. Uz ime nalazi se registarski broj i kad ga pritisnete pojavit će vam se svi podaci dotičnog društva.
U Registar je upisano ukupno 137 pčelarskih društava, udruga, saveza i udruženja

 

Želite li pisati pčelarskim udrugama, poslati im neku svoju inicijativu ili obavijest važnu za sve pčelare koristite se pripremljenim adresarijem (za tipske naljepnice 3x7 "prozorčića" na formatu A4.

Tipske naljepnice

 

Ažurirano Ponedjeljak, 18 Ožujak 2013 07:53
 
Adrese hrvatskih pčelara - 278 adresa PDF Ispis E-mail
Petak, 06 Ožujak 2009 08:38

Pčelari neposredni proizvođači korisnici naljepnica
"Med iz vlastitog pčelinjaka"


adresar se stalno dopunjuje na web adresi Udruge pčelara neposrednih proizvođača „Pčelinjak":

 

1.      Adanić Renata, Sveti Duh 137, 10000 Zagreb,   098/982 15 50

2.      Almaši Mirko, Mali Kijec 35, 51513 Omišalj,  051/841753

3.      Andrews Kristina, Bobovje 65, 49000 Krapina,  098/885 88 50

4.      Anić Franjo, Voćarska 5, 43240 Čazma,  098/453 877

5.      Atalić OPG, Alan 22, Krivi Put, 53270 Senj, 053/616918, 098/9239149

6.      Babić Luka, Jelševečka cesta 3, 10040 Zagreb,

7.      Bajamić Vlado, Pujanke 65/V, 21000 Split,  021/538 939

8.      Balagović Josip, Bartula Kašića 4, 23249 Povljana,  098/ 915 23 49

9.      Barić Josip, J.P.Kamova 82, 51000 Rijeka,  051/436 220

10.  Barišić Tadija, Ul. P.Krešimira IV, 20350 Metković,  020/684 457

11.  Barišić Zvonko, Male Putine 10, 10090 Stenjevec,  098/517 368

12.  Barović Ivo, Zamirje 10, 20230 Ston,  020/754 495

13.  Bajurin Đuro, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik, 098/847 062

14.  Barović Ivo, Zamirje 10, 20230 Ston,  020/754 495

15.  Bebić Mirko, Petra Zoranića 23, 20350 Metković,  020/682-087

16.  Beke Marijan, Dragutina Novaka 24, 10255 Gornji Stupnik, 01/658 85 75

17.  Belinić Mirko, Zagrebačka 69, 44317 Popovača,  044/679 471

18.  Benci Boško, Hercegovačka 13, 10310 Ivanić-Grad, 095/9014999,  01/2881 253

19.  Benčić Alen, Benčići 17, 52341 Žminj, 052/823 558

20.  Benić Ivo, Zvečaj 41, 47261 Zvečaj,  047/866 208,  091/586 65 72

21.  Berislavić Ivan, Masnjakova 12, 10296 Luka,  01/339 34 86

22.  Bešir Milad, Kvaternikova 4, 33000 Virovitica,  033/722 506

23.  Bijelić Nikola OPG, Primorska 7, 10000 Zagreb, 01/2307779, 098/1924613

24.  Bjeličić Milanko, J.Martinca 69, 33522 Voćin,  033/565 040

25.  Blažević Dražen, Stanka Vraza 42 f,  47000 Karlovac,  047/648 641,  099/783 83 02

26.  Boćan Marinko, Kralja Zvonimira 145, 31431 Ćepin,  031/380 890,  091/883 03 57

27.  Borović Kruno, Križovljan 66 A, 42230 Ludbreg,  098/764446

28.  Bosna Vlatko, M.Gupca 14,  22244 Betina,

29.  Božić Mirko, Budačka Rijeka 1a, 47242 Krnjak,  047/722 090

30.  Brindl Tibor, Čret 3, 10000 Zagreb, 098/209575

31.  Braičić Karlo, Mosorska 29, 21312 Podstrana

32.  Brajević Toni, Ilica 250, 10000 Zagreb,  01/370 11 32,  043/779 119

33.  Breskovac Lucija, B.J.Jelačića, 31500 Martin - Našice,  031/695 395

34.  Brlek Marijan, Solari 58, 43240 Čazma,  043/779 090

35.  Brnčić O.P.G., Biškupi 3, 51216 Viškovo,   051 258-690,  091 3001 007

36.  Buketa Tomislav, Hrvatskih branitelja 61, Slobodnica, 35252 Sibinj, 035/429 229, 095/900 85 16

37.  Bulić Miro, Tina Ujevića 1, 52100 Pula,  091/593 34 78

38.  Buljina Imbro, M.Korvina 2, 10430 Samobor,  098/354 324

39.  Caba Krešimir, Bjelovarska 45, 10360 Sesvete,  01/2009 564

40.  Car Ivan, Bana Jelačića 14, 43240 Čazma,  043/771 861

41.  Carević Franjo (obiteljsko gospodarstvo), Vladimira Nazora 136, 42206 Petrijanec, 042/714 227

42.  Ceković Ivka i Zvonko, D.Viduševac 39,  44400 Glina,  044/887 620,  098/791091

43.  Ciban Tomislav, A Kovačića 3, 10450 Jastrebarsko,  098/910 43 87

44.  Cicak Mijo, Jure Turića 53, 10360 Sesvete

45.  Ciglenečki Anđelko, Sveti Križ 215, 49215 Tuhelj, 098/900 53 72

46.  Crnčan Zlatko, Osječka 140 a, 31221 Josipovac, 098/505 29 55

47.  Crnković Ivica, A.Starčevića 4, 53202 Perušić,  098/836 492

48.  Cvitanović Jadranko, Klančić 55, 51521 Punat,   098/952 73 25

49.  Cvrtila Mijo, Paška 10, 10000 Zagreb,  099/675 52 11

50.  Ćubrić Milan, Šodići 18, 51221 Kostrena

51.  Čandžija Želimir, Heinzelova 14, 10000 Zagreb,  01/465 00 37

52.  Čekada Vladimir, Gundulićeva 2, 51000 Rijeka,  091/882 31 70

53.  Čeko Josip, Supilova 74, 51300 Delnice,  051/811 440

54.  Čeko Josip, Kalvarija 5, 51000 Rijeka,  091/501 68 88

55.  Čelić Nikola, Kneza Branimnira 23,  20350 Metković,  020/685770

56.  Čićak Josip, Obala Petra Krešimira IV. br.5. 51250 Novi Vinodolski, 091/5005 341

57.  Činčurak Danijel, Zelena 16, Briješće, 31000 Osijek, 031/ 270 839

58.  Črgar Josip, Kunjkova 4, 10363 Bjelovar Moravče, 01/204 21 11

59.  Dabić Domagoj, Dinarski put 18, 10000 Zagreb,  01/277 30 48  i  098/517 773

60.  Daničić Lujo, Put Iva Vojnovića 89, 20000 Dubrovnik,  020/427 369

61.  Dantinjana Vinko, Prolaz F.Matejčića 10,  52000 Pazin,  052/621 264, 091/734 50 79

62.  Delinac Mihovil, Kosorova 11, 10000 Zagreb,  01/233 85 82

63.  Deranja Mladen, Posteri 15, 51250 Novi Vinodolski, 051/244 041

64.  Dika Mate, Štale 34 a, 51253 Bribir,  051/248 182

65.  Dobec Dragica i Zlatko, Zagrebačka 4, 42230 Ludbreg,  042/810 085

66.  Dobračević Radovan, Hrvatskih Domobrana 48 A, 44000 Sisak,  091/153 12 62

67.  Dobrila Željko, Mali Dol 44, 51241 Križišće,

68.  Dominiković Darko, Nikole Tesle 25, 20350 Metković, 020/685 201, 091/532 85 25

69.  Domitrović Stjepan, Nikole Kramarića 36, 10408 Velika Mlaka,  01/623 58 34

70.  Dora Antun, Kolareva 33, 10410 Velika Gorica,  01/621 73 38,

71.  Dujmić Ivan, Mije Brašnića 5, 32100 Vinkovci, 032/369 371;  098/91 54 353

72.  Dvojković Miro, Skočilovići 8 B, 10000 Zagreb,  098/417 464

73.  Đuračić Nikola, Hodilje 26, 20230 Ston,  091/568 04 87

74.  Erak Dušan, Radoševa Glavica 28, 20340 Ploče, 020/679-767

75.  Fajdetić - pčelarstvo, Milicer Jandrić 1, 51000 Rijeka, 051/644108,  091/7609168

76.  Fistrić Ivan, Braće Domany 2, 10000 Zagreb,  01/384 32 98

77.  Fot Darko, Došenova 36, 10000 Zagreb, 091/722 23 44

78.  Frketić Mirko, Domobranska 22 b, 47250 Duga Resa,   047/849 196

79.  Gašparac Anton, M.Krleže 8, 47000 Karlovac,  047/415 751

80.  Giljević Boris, Put Portine 1, 20340 Ploče

81.  Glavnić Tadija, Pramtrnovo 31, 20355 Opuzen,  020/682 234,  098/557 956

82.  Golik Stanislav, Poljana Z. Dražića 8, 10000 Zagreb,  01/383 80 48  i  091/250 45 37

83.  Grbac Veljko, Marsovo polje 46, 52100 Pula, 052/505 338

84.  Grgić Vjeran, Valpovačka 5, 10040 Zagreb, 01/2851 368

85.  Grmovšek Zvonko, III Muellerov odvojak 9, 10000 Zagreb,  091/601 84 68 i 01/370 18 32

86.  Habek Tomislav, Ljudevita Gaja 203, 44319 Repušnica 044/654 405 i 098/714 002

87.  Habijančić Dragutin, Sv. Andrije 65, 43240 Čazma,  043/227 195  i  099/787 02 63

88.  Halović Roberto OPG, Ul. Kampor 279, 51280 Rab, 051/722 020

89.  Horvat Dragutin, Hrašćica - Braće Radića 8, 42000 Varaždin, 042/711 713

90.  Hrg Andrija, Rudolfa Rajtera 43, 42240 Ivanec, 095-803 1280

91.  Hrgić Anto, Josipa Martinca 27, 33522 Voćin, 033/565 170

92.  Hrženjak Marijan, Starigrad-Nemčićev dol 6, 48000 Koprivnica,  048/634 012  i  098/914 44 93

93.  Hubak Željko, Podgorje Bistričko 20,  49246 Marija Bistrica,  098/9667 879

94.  Ilakovac Boris, Plemića Borelli 5, 23000 Zadar, 023/251 846

95.  Imširović Gordana, Risnjak 28, 51317 Crni Lug, 051/836 181

96.  Jambrečina Siniša, Pobjenik 66, 43240 Čazma,  098/453 886

97.  Jancetić Vlado, Turopoljska cesta 41, 10253 Donji Dragonožec,   01/6250 094 i 098/1640 090

98.  Janković Svetozar, Livade 9, 52427 Livade,  052/664-143,  095/8220594

99.  Jarni Vladimir, Palma 1, 10040 Zagreb,  098/766 887

100.          Javoran Dušan, Banjol 688, 51280 Rab, 051/721 506 i 098/328 523

101.          Jelaćić Vladimir, Slovenska 19, 10000 Zagreb,  098/274638

102.          Jeličić Milanko, Josipa Martinca 69, 33522 Voćin,  033/565 040, 098/180 72 94

103.          Jergović Petar, Bana J.Jelačića 28 d, 23000 Zadar, 023/231 434

104.          Jerman Dražen, Paukovečka 3, 10382 Goričica,   (Kutnjački put 4, 10000 Zagreb) 098/187 01 78

105.          Jozanović Marko, Lobmayerov put 6, 10000 Zagreb,  091/585 88 30¸

106.          Jozanović Vjekoslav, A.Štrbana 6, 10000 Zagreb,  098/183 92 22

107.          Jozipović Ivica,  Ivana Kukuljevića 8,  31400 Đakovo,   091/525 39 38

108.          Juračić Josip, Marinčićeva 4, 51211 Matulji, 051/276 608

109.          Juričić Josip, Goranska 17, 51300 Delnice,  099/281 22 74

110.          Jurasić Aldo, Kožljak 95, 52233 Šušnjevica

111.          Jurković Ivan, Planina 19, 51311 Skrad, 051/810-777

112.          Jusić Kristijan, Markuševečka c. 51 A, 10000 Zagreb, 098/9036753

113.          Karlović Antun, Marije Vidović 13, 42000 Varaždin,  042/260 400

114.          Kasun Ivica, Palančani 54, 43240 Čazma,  098/901 89 53

115.          Katić Neda, Travanjska 13, 10000 Zagreb,  01/387 38 34

116.          Kaurić OPG, Donje Taborište 17, 44000 Glina,  044/883 560  i  098/722 440

117.          Keč Darijo, M.Krleže 17, 34551 Lipik,   098/898 948

118.          Kefelja Tomislav, Jelkovečka 169, 42000 Varaždin,

119.          Kezele Ivan, Pobjenik 56, 43240 Čazma,  043/774 129

120.          Kovačić Ivan, Svetoklarska 2, 10001 Zagreb,  01/657 08 70

121.          Košćević Zdenko, Bednjanska 40, 31000 Osijek,  091/9768 974

122.          Kozolić Mijo, Repaš 99, 48332 Ždala, 048/867 165

123.          Krajačić Dragutin, Kelekova 2, 10360 Zagreb-Sesvete,  01/200 24 80  i  098/685 645

124.          Krančec Snježana, Podgraj 6, 47280 Ozalj,  047/731 051

125.          Kudeljnjak Stjepan, Dobriše Cesarića 51, 31550 Valpovo,  031/654 078,  098/253 888

126.          Kunica Milan, Bolšićeva 6,  10000 Zagreb,  01/664 15 64

127.          Kuhar Nikola, Kozari bok 4, odv. 1, 10000 Zagreb,  01/240 77 53

128.          Legat Ivan, HBZ 17, 47000 Karlovac, 047/611 084

129.          Leka Silvija, Kozarčeva 43 A, 10000 Zagreb, 098/9865882

130.          Lesičar Daniel, Husain, P.Zrinskoga 52, 44320 Kutina,  044/606 087  i  091/5119 677

131.          Levačić Toni, Vidovčica I/16, 10000 Zagreb,  01/370 35 41 i  098/970 00 58

132.          Macan Antun, Sračak 1, 47272 Ribnik,  047/742 207

133.          Mađarac Ćiro, B.Vukasa 24, 10000 Zagreb,  01/383 24 55  i  098/808 494

134.          Mahenić Josip, D.Desinec 69,   10450 Jastrebarsko, 01/627 92 98

135.          Majnarić Dragan, Lovačka 17, 51300 Delnice,  (051) 812 198

136.          Majstorović Gojko, Poljana D. Kalea 4, 10000 Zagreb,  01/383 58 02

137.          Malnar Anton, I.G.Kovačića 15, 52440 Poreč,  052/451 901,  098/567 443

138.          Mance Matija, Tuška 19, 51311 Skrad,  051/810 747 i 098/522 456

139.          Marić Ivica, Jasenska 55, 20355 Opuzen,  020/671 426,  091/586 33 23

140.          Marijanić Josip, Tuhobički uspon 3, 51000 Rijeka,  051/454 259

141.          Marijanović Mario, Omladinska 108, 31431 Livana,  098/163 96 40,  031/280 016

142.          Marinić Ante, I.Mažuranića 10,  53220 Otočac,  053/773 191

143.          Marinović Tonči, Žrtava fašizma 6, 20340 Ploče

144.          Markota Jozo, Imotska 1, 22300 Knin,  091/782 12 52

145.          Marković Marijan, Kamanje 5H,  47282 Kamanje,  047/758 700

146.          Matijanović Ivan, Kralja Tomislava 24,  43240 Čazma, 098/193 18 68

147.          Matijašić Franko, Žrtava fašizma 9e, 52470 Umag,

148.          Matijaško Florijan, Bosanska 6, 42000 Varaždin,  091/912 31 76, 042/233 818

149.          Matošević Anto, Radnička 1, 10000 Zagreb,  01/618 46 42

150.          Mavrinac Bruno, Budići 18, 51264 Jadranovo, 098/695 080

151.          „Medea" - Pčelarski obrt, Livade 9, 52427, Livade,

152.          Međeral Ivan, Hrastovljan 82, 42232 Martijanec,  098/569545

153.          Melon Marčelo, Petrovia-Motovunska 12, 52470 Umag,  (052) 740 139, 098/872 186

154.          Mihoci Ivan, Oporovec 166, 40325 Draškovec,  040/643 171

155.          Mikec Zlatko, Bukevje 72, 10411 Orle,  01/623 91 86

156.          Mikić Miroslav, Gradiziol 15, 52424 Motovun,  091/5597778

157.          Mikola Ružica OPG, Kralja Tomislava 13, 31326 Mece,  031/ 743 047

158.          Mikšaj Miro, Blanje 28, 10000 Zagreb,  01/349 03 82

159.          Mikulinec Juraj, Liševo 8, 10362 Kašina,  01/204 40 92  i  091/581 91 51

160.          Milakara Dušan, Maksimirsko naselje 4 30, 10000 Zagreb,  01/230 18 76

161.          Mlikota Ivan, Buzetska 9, 10000 Zagreb, 098/305 305

162.          Mušan Biljana, Kosi 97, 51216 Viškovo, 051/258 475 i 098/625 820

163.          Mureta Denis, Dragaljin 1a, 51253 Bribir,  (051) 248 789

164.          Muškon Vladimir, Grada Vukovara 62 B, 10000 Zagreb.  098/669 313 i 01/611 42 06

165.          Mužić Anton, Orlec 82, 51551 Cres, 051/575126

166.          Nado Antonina, Osn. škola Konjščina, 49282 Konjščina,  098/928 84 45

167.          Nikić Matija, Budićina 47, 44250 Petrinja,  044/861 103

168.          Ninković Melita, Braće Košuljandić 23, 51265 Dramalj,  051/786 489

169.          Novak-Zubak Ladislav, Gračansko dolje 55 A, 10000 Zagreb,  01/464 55 26

170.          Novoselac Ilijana, Obrovačka 6, 23440 Gračac,  098/566 285

171.          Novoselac Zdravko, Obrovačka 6/11,  23440 Gračac,  098/545117

172.          Oktalis, vl. Jadranka Bijelić, Primorska 7 (II dvorište), 10000 Zagreb,

173.          Orešković Zdenko, Bartola Kašića 9, 53220 Otočac,   053/773 302  i  098/723 825

174.          Orlić Marijan, Drage Gervaisa 12, 51500 Krk, 051/222597  i  091/4355706

175.          Osrečki Eduard, Blaža Jurišića 21, 10040 Dubrava,  01/299 07 32  i  098/194 64 21

176.          Pačarić Ivan, Vidikovac 80, 43000 Bjelovar, 043/234714

177.          Pataran Branko, Rujanska 5, 10000 Zagreb,  01/387 34 19

178.          Pavičić Mario, Sisačka 147, 44250 Petrinja,   044/862 476

179.          Pavleković Kornelija (Mladen), Vlaška 94 a, 10000 Zagreb, 01/464 06 40

180.          Pažić Eugen, Godrijanov put 5, 40310 Ivanić Grad

181.          Pergar Senad, Gradizol 38, 52424 Motovun,  091/5222431

182.          Perica Saša, Horvatovac 7, 10000 Zagreb, 091/7822226

183.          Perić Đuro, Lj.Gaja 13, 10430 Samobor,  098/739 650

184.          Periškić Stipan, J.Gojkovića 5, 31000 Osijek, 031/503 056  i  091/733 92 94

185.          Petkoviček Franjo, Andrije Žaje 37, 10000 Zagreb, 01/3093 610

186.          Petrović Miloš, Mije Srnaka 76, 44250 Petrinja, 044 816 996

187.          Pezić Ivan, Vidikovac 31, 10000 Zagreb, 01/3703718  i  091/5761720

188.          Pintar Ivan, Dubravica 79, 10000 Zagreb,  098/568 799

189.          Pivar Đuro, M.Mesića 16, 10371 Brckovljani, Dugo Selo, 01/2763 064

190.          Plišić Milan, B.Kašića 10, 53220 Otočac,  053/773 522

191.          Požgaj Mirjana, Strossmayerova 39, 10342 Dubrava,  01/2725255

192.          Požun Franjo, Slavenskoga 9, 10000 Zagreb, (01) 3882 849

193.          Prelec Ivan, Baničevac 45, 10347 Rakovec, 098/1634 165

194.          Prosinečki Željko, Dolovska 7, 10090 Zagreb,  098/901 69 54

195.          Prusec Josip, Olovska 2, 10360 Sesvete,  098/871 517

196.          Pucić Snježan, Mate Balote 13, 52000 Pazin, (052) 621 674

197.          Putrić Stjepan, Velika Vranovina 40 a, 44415 Topusko, 044/885 493  i  099/757 55 13

198.          Rački Juraj, Rudeši 157, 51215 Kastav,  051/224 457 i 091/571 78 45

199.          Radošević Renato, Brezje 35, 42253 Bednja,  042/796 010

200.          Rajić Martin, Matka Laginje 1, 52428 Oprtalj,

201.          Rajković Kazimir, Goranska 21, 51325 Moravice,  091/926 3221

202.          Raos Tomislav, Dućki put 13, 21315 Dugi Rat,  021/735 249  i  098/960 93 10

203.          Relić Nikola, Ante Starčevića 52,  44320 Kutina,  044/631 421

204.          Rinčić Josip, Zvonimira Cimermančića 5, 10000 Zagreb,  01/383 33 24

205.          Rivić Zoran, Gramača 94, 10000 Zagreb, 091/529 19 15,  098/1913 830

206.          Rogulja Damir OPG, Svačićev trg 11, 10000 Zagreb,  098/322 413

207.          Rotim Kažimir, S.Majdaka 54, 10310 Ivanić Grad,  091/570 8044

208.          Ruga Dražen, Vukovje Zelinsko 7a, 10382 Donja Zelina,  091/445 2225

209.          Runje Ivan, Obrovac Sinjski 25, 21241 Obrovac Sinjski,  021/839 444

210.          Rupčić Luka, Donji Zaton 44, 51251 Ledenice,  051/795 379

211.          Rupčić Nikola-Duka, Vodovodna 2, 51250 Novi Vinodolski 051/245 804

212.          Ruppe Anton, Golubić 33, 51500 Krk-Pinezići,  091/564 42 05

213.          Rustan Nikola, Čučerje - Prigorska 1, 10040 Zagreb,  01/2986 180,  098/1828 773

214.          Ružić Igor, J.Rakovca 16/I, 51000 Rijeka,  051/217 995 i 098/912 24 34

215.          Seničić Zdenko, Drage Gervaisa 32, 10000 Zagreb, 01/389 78 03,  098/971 50 83

216.          Sestrić Đuro, M.Deanovića 24, 10000 Zagreb,  01/285 05 65

217.          Sever Ivan, Črešnjevec 76, 10000 Zagreb,  01/244 62 55

218.          Smičić Stjepan, Risvica 11, 49298 Kumrovec,  098/1850 770

219.          Smješka Zlatko OPG, Jurjevac 3 a, 31424 Punitovci,  091/586 70 20

220.          Sokolić Miroslava, J.Draškovića 14,  10290 Zaprešić, 01/3354 634

221.          Solar Damir, Suhaja 34, 43240 Čazma,  098/453 869

222.          Soldić Dalibor, Satrić 136, 21233 Hrvace, 095/906 69 68

223.          Stanko Franjo, A.Vulinca 22a, 43240 Čazma,   098/688 841

224.          Stanković Nenad, Lhotkina 25, 10000 Zagreb,  01/388 32 46

225.          Strizić Den, Kičeri 32 A, 51253 Bribir, 051/248 383

226.          Strizić Josip, Kičeri 32 A, 51253 Bribir, 051/248 383

227.          Supić Ante, Marka Marulića 10, 53291 Novalja,  053/661 880

228.          Surko Ivan, M.Krleže 4, 42000 Varaždin,  091/5376442

229.          Suvaljko Vinko, Vodnikova 2, 10000 Zagreb,  01/482 90 21

230.          Suzić Slavko, Braće Cetina 2, 51000 Rijeka 051/632-993

231.          Šanko Anton, Velebitska 18, 53291 Novalja,  053/662 155

232.          Šebalj Ivan, M.Gupca 46, 35250 Oriovac- Malino, 098/340713

233.          Šepak Davorin, Vočarska 7, 43240 Čazma,  043/771 796

234.          Šimek Josip, Hvarska 10, 10000 Zagreb,  01/618 79 32

235.          Šimičev Zdravko, Krešimirova obala 14, 23000 Zadar,  023/331 812

236.          Šimunović Mato, Motajička 4, 10000 Zagreb,  (01) 2995 747

237.          Škrlec Marijan, Jazvine 82, 49232 Radoboj,  049/349 498, 098/745 150

238.          Šljuka Marin, A.K. Miošića,  23000 Zadar,

239.          Šnidarić Robert, Š.Ksavera Đalskog 7, 49250 Zlatar,   091/617 71 25

240.          Špalj Miroslav, Alan 83, Krivi Put, 53271 Senj,  099/4009090

241.          Špoljarić Josip, Srednjopoljski put 2, 10040 Zagreb,  091/5047145

242.          Špoljarić Kruno, S.Nikole 15, 10382 Donja Zelina,   01/206 59 43

243.          Špoljarić Zlatko, Rudeška 242, 10000 Zagreb, 01/388 24 71

244.          Štavun Ante, Zaharadnikova 34, 10000 Zagreb,  098/191 20 33

245.          Štefanić Aron, S.V.Čiće 1, 51000 Rijeka, 051/331 043

246.          Štimac Mihovil, Miroslava Milića 3, 10090 Zagreb,  01/3865 056

247.          Švab Krešimir, Talajićeva 4, 10000 Zagreb,  01/3484221, 091/3484221

248.          Tadić Ilija Orlovac 45 A, 43290 Grubišno Polje,  043/485 993

249.          Talaić Ivan, Put Narone 54, 20350 Metković,  020/685 439

250.          Toić Nevio, Poljana II br. 7, 51550 Mali Lošinj,  051/232003

251.          Tomašić Radenka, Batomalj bb, 51523 Baška,  051/856 509 i 098/184 61 69

252.          Tomišić Patricija, Pazinska cesta bb, 52341 Žminj,  052/846 067

253.          Tomljanović Ivan, Bunica 85, 53270 Senj,

254.          Trivunović Branka, Olja Med, Piazzeta Lacea 3, 52100 Pula,  098/597 040

255.          Ukić Željko, Srednjopoljski put 1, 10000 Zagreb, 01/2920228

256.          Valek Antun, Trg kralja Tomislava 8, 43293 Veliki Zdenci,   043/427191  i  098/1720579

257.          Varenina Tonko, Augusta Piazze 2,  10000 Zagreb,   098/956 89 63

258.          Veber Slavica i Zdenko, Kvarnerska 17, 35000 Slavonski Brod,  098/494 128

259.          Veber Zdenko, Smičiklasova 73, 35000 Slavonski Brod,

260.          Vitković Zvonko, Javorska 24, 10000 Zagreb, 01/366 58 46  i  098/196 91 85

261.          Vlahek Josip, Završje Loborsko 77, 49253 Lobor,  049/430 522  i  098/1832986

262.          Vlahek Stjepan, Sestrunjski put 3, 10000 Zagreb,  01/655 14 66

263.          Vlahek Zdravko, Loborsko Završje 77, 49253 Lobor,  049/430522  i  098/183 29 86

264.          Vrgoć Krunoslav, Korzo Hrvatskih branitelja 41, 51250 Novi Vinodolski, 098 9922168

265.          Vučemilović Grgić Željko, Sesvete, Željeznička 26, 10000 Zagreb,  01/204 66 23 i 091 882 70 25

266.          Vujasić Predrag, Katarine Zrinske 7 A, 44250 Petrinja,  098/9443216

267.          Vujičić Beti, Gr. Mainza 24/14, 10000 Zagreb,  01/377 76 06 i 098/917 60 90 i 091/755 44 50

268.          Vujnović Rade, Milutina Baraća 15/I, 51000 Rijeka,  051/343 248

269.          Zima Zvonimir, Uska 5, 10251 Hrvatski Leskovac,  01/657 81 76

270.          Zorković Sanja, Sajmište 31, 40305 Nedelišće, 040/821 552

271.          Zovko Gordan, M.Vodičke 5, 10000 Zagreb,  098/209 410

272.          Zugan Massimo, Radini 2 b, 52474 Brtonigla,   091/8917885

273.          Žarković Sanjin, E.Sladovića 8, 53270 Senj, 098/328263

274.          Žanić Joso OPG, Ogulinska 48,  47303 Josipdol,  098/364 253

275.          Žnidarić Robert, Š.K.Đalskog 7, 49250 Zlatar,  091/617 71 25

276.          Žugaj Ivan, Čepinski put 14, 10000 Zagreb,  01/388 81 12

277.          Žuvić Ante, Put Benediktinaca b.b., 21485 Komiža,  098/214 464

278.          Žužić Anton, B.Draga 293, 51522 B.Draga,  051/844 134 i 091/165 46 69

 

Naljepnice za teglice s medom:

Ažurirano Nedjelja, 15 Rujan 2013 23:31
Više...
 
Internet adrese PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 05 Ožujak 2009 16:40

Za dopunu liste pošaljite web adresu koja manjka u ovom spisku na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


FORUMI NA TEMU PČELARSTVO:

http://www.pcelinjak.hr/forum/ Forum udruge pčelara neposrednih proizvođača "Pčelinjak"
http://groups.yahoo.com/group/cebelar/ skupina za strpen dialog med čebelarji
http://groups.yahoo.com/group/hrvatskapcela/
http://www.astrologija.org/forum/index.php?act=SF&f=39 Za vse čebelarje in čebelarke - zelo poučen, ampak malce anarhističen in arhaično organiziran
http://www.slovenski-cebelarji.com/forum/ Za vse čebelarje in čebelarke - nadvse zelo poučen, sistematično zasnovan in strogo organiziran
http://groups.yahoo.com/group/MedoviteRastline/ Medovite rastline
http://www.pcela.hr/forum/ obnovljeni forum Hrvatskog pčelarskog saveza
http://forum.pcelinjak.com/ forum webpčelinjak pokojnog dr. Miroslava Farkaša
http://www.pcelica.hr/forum/viewtopic.php?p=5&sid=3fc7723934d88d6c1a238268ce9815f4 forum pčelarskog saveza vukovarsko srijemske županije
http://www.pcelarstvo-nahl.com/forum/index.php bosansko - hercegovački pčelarski forum


HRVATSKI LINKOVI:

http://www.uprava.hr/RegistarUdruga/faces/searchForm.jsp Registar udruga Republike Hrvatske. Kad se otvori samo u nazivu napišite UDRUŽENJE PČELARA, UDRUGA PČELARA, PČELARSKA UDRUGA ili PČELARSKO DRUŠTVO i otvorit će vam se spiskovi. Uz ime nalazi se registarski broj i kad ga pritisnete pojavit će vam se svi podaci dotičnog društva. U Registar je upisano ukupno 122 pčelarske udruge, društva, saveza i udruženja
http://www.zlatna-dolina.hr/
Pčelarska udruga "ZLATNA DOLINA" Požega - MOTRENJE MEDENJA u Slavonskim županijama!!!
www.gospodarski-list.hr najstariji poljoprivredni list koji prati i pčelarstvo
www.pcela.hr Hrvatski pčelarski savez
www.mps.hr Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
http://www.pbf.hr/ Prehrambeno biotehnološki fakultet uz čiju pomoć organiziramo "Zzzagimed"
www.vef.hr Veterinarski fakultet
www.pfos.hr Poljoprivredni fakultet u Osijeku
www.agr.hr Agronomski fakultet
www.hzpss.hr Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
www.hssc.hr Hrvatski stočarski centar
http://www.zzb.hr/odjeli.htm Zavod za zaštitu bilja
www.mingo.hr Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
http://www.pcelari-panonije.com/
Pčelari Panonije Županijski savez pčelara Osječko-baranjske županije
http://zts-moravice.skole.t-com.hr/index.htm Željeznička tehnička škola u okviru koje djeluje i Pčelarska škola UPH
http://www.majnaric.com/index.htm
Proizvodnja pčelarske opreme Majnarić
http://www.epz.hr/ Ekološka zadruga Vidmar nositelj je prestižnog certifikata Ekološki proizvod Hrvatske
http://www.pcelarstvo.hr/karlovic.htm Pčelinjak pčelarstva Karlović nalazi se u Varaždinskom vinogorju između Varaždina i planine Ivančice
http://www.pcelarstvo.hr besplatne stranice u svrhu promicanja pčelarstva, sve reklame pčelara, pčelarskih udruga postavljaju se besplatno - trajno ili privremeno ovisno o željama oglašivača.
http://www.medun.hr/default.htm Udruga pčelara "Medun" - Delnice
http://www.natura-rab.hr/ Na južnoj strani otoka Raba u mjestu Barbat razvija se jedinstveni eko Centar oglednog tipa "Natura Rab" - obiteljsko gospodarstvo koje objedinjuje proizvodnju i prodaju, od uzgoja autohtonog ljekovitog i kultiviranog bilja, pčelarstva te prodaje vlastite proizvodnje na kućnom pragu.
http://www.inet.hr/~mkobra/e.htm Obiteljsko pčelarstvo Kobra - Grubišno Polje
http://pcelar-mato-idzojtic.iz.hr/ Slavonsko pčelarstvo Idžojtić
http://www.eko-med.com/ Eko med Duhaček
http://www.pcelarstvo-radosevic.hr/index.htm Pčelarsko gospodarstvo Renata Radoševića
http://www.apipharma.hr Domaći prerađivač pčelinjih proizvoda
http://www.orka.com.hr/ Laboratorijski pribor, kemikalije za prehrambenu, farmaceutsku i kozmetičku primjenu, analitičke kemikalije, staklena i plastična ljekarnička ambalaža, kozmetička ambalaža, eterična i bazna ulja te medicinski potrošni materijal.
http://www.inet.hr/~vvrban/ Kamiva, proizvodnja meda, proizvoda od meda, te kućna radinost, ivanečki vez
http://katalog.vetropack.com/irj/portal/anonymous Katalog asortimana staklene ambalaže Vetropak-a
http://meddesinec.blog.hr/ Dugogodišnja obiteljska tradicijska proizvodnja meda.
http://www.advent.hr/mi/index.html ADVENT d.o.o Pula posluje od 1993. g. i od prvih dana svog postojanja usmjerena je na područje veleprodaje zdrave hrane
http://www.api-herba.netfirms.com/index.htm Travar Pero Antičević iz Knina
http://www.aromatica.hr/hrv/page.asp?id=proizvodi⊂=med1 "Bioaromatica" d.o.o. je farmaceutsko razvojno-proizvodno poduzeće
http://hedera.hr/ Proizvođač nativnog propolisa i cvjetnog praha
http://www.otok-brac.info/buba-crema/index.htm Ljubica Kočova - ekološki pčelinji proizvodi
http://www.pcelarstvo.hr/virovitica.html
nove stranice udruge pčelara Virovitica
http://www.pcelarstvo.hr/matijasko Pčelar Florijan Matijaško iz Varaždina
http://www.apivita.hr/ Proizvodnja toplo lijevanih satnih osnova Apivita - postojane i čvrste naročito ljeti.
http://www.pcelarstvo.hr/goran/ Dobro došli na web stranice pčelarsva Goran iz Varaždina
http://www.pcele.com/ Pčelarstvo Veić
http://www.pcelica.com/ - Stranica Pčelarstva Barać. iz Zagreba
http://www.pdlipa.hr/ Pčelarsko društvo LIPA, Zagreb
http://www.pcelarstvo-buic.com/ Dobrodošli na Pčelarstvo Buić
http://www.pcelica.hr/ web Pčelarskog saveza Vukovarsko-srijemske županije
http://pcelarska-udruga-propolis.com/index.php Pčelarska udruga Propolis, Zagreb
http://www.agacija.hr/ web stranica Udruge pčelara Međimurja
http://maticakoler.pcelinjak.com/ stranica uglednog hrvatskog proizvođača matica i matične mliječi Ivana Kolera iz Bjelovara
http://www.radilica-osijek.com/ web stranica Udruženja pčelara Slavonije i Baranje
http://www.kontkod.hr/ekomed/index.html - Ekološko obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo LOVRO KRNIĆ, Prilaz V. Holjevca 8, HR-47000 Karlovac
http://www.lipa-pazin.hr/ - Udruga pčelara "Lipa" Pazin
http://www.pcelarstvolasinja-kovsca.hr Uzgoj i prodaja pčela i matica, proizvodnja i prodaja meda i mednih preparata, savjeti o upotrebi naših proizvoda pčelarske obitelji Kovšca.
http://www.hrvatskimed.com/ Hrvatski vrcani sortni med vrhunske kvalitete dugogodišnjeg pčelara Franje Rendulića.
http://www.nektar.hr Pčelarski obrt i proizvodnja alkoholnih pića Nektar Mihaljević
http://www.pcelarstvo-puskaric.hr/ Obiteljsko poljoprivredno pčelarsko gospodarstvo Puškarić - proizvodnja meda.
http://www.slatinskipcelar.hr Stranica udruge pčelara ''Lipa'' Slatina.
http://www.med-kolic.hr/ U Zagorju Ogulinskom pčelari Ivan Kolić
http://www.vezmar-med.hr Obiteljska proizvodnja meda Vezmar
http://ekomedo.pcelarstvo.hr/ Ekološko pčelarstvo obitelji Ban
http://pcelarstvo-novakovic.hr/ Obiteljsko pčelarstvo Novaković iz Kraljeva Sela, 4 km od mjesta Bosiljeva, u Karlovačkoj županiji
http://www.dvor.hr/index.php?Itemid=45&id=19&option=com_content&task=view Službene stranice općine Dvor posvećene pčelarstvu
http://www.med-babic.hr/ stranica obiteljskog pčelarstva Zvonka Babića iz Vrbovca - proizvodnja pića od meda medovine, medice i medovače
http://www.opg-igor-petrovic.hr/ stranica obiteljskog pčelarstva Igora Petrovića iz Siska
http://med-knezevic.com/ obiteljsko pčelarstvo Knežević iz Šiškovaca
http://www.knez.com.hr/ obiteljsko pčelarstvo Knež iz Gospića
http://www.seniplast.hr/
- Obrt "Seniplast" osnovan je 2008. godine, a primarna djelatnost mu je proizvodnja ambalaže od kartona i valovitog kartona - UKRASNE KUTIJE ZA MED.
http://www.medinsan.hr/
Oprema za pčelarstvo MEDIN SAN
http://www.og-ambrozije.hr/ Obiteljsko gospodarstvo «Sv. Ambrozije» u vlasništvu je Melite Tancoš Šostar i njezinog supruga Vilija Šostara, a nalazi se na južnim obroncima Požeške gore u selu Gradski Vrhovci
http://www.pdz.hr/ Pčelarsko društvo Zagreb
http://www.pcelari-panonije.com/ Stranica ŽUPANIJSKOG SAVEZA PČELARA Osječko-baranjske županije
http://www.pu-samobor-svn.hr/ Stranica Pčelarske udruge Samobor i Sveta Nedelja
http://www.pcelarstvo-trupkovic.com Stranica obitelji Trupković iz Međimurja
http://www.pcelar.hr/index.php Pčelarska udruga Pčelar Požega
http://www.pcelarstvo-bulicic.hr/ OPG Pčelarstvo Buličić - Osibar iz Prigorja Bistričkog
http://www.pcelarstvo-orec.com/ OPG Oreč iz Slavonskog Broda
http://www.up-draca.hr/ Udruga pčelara "Drača" iz Knina
http://www.pu-zrinski.com/ Pčelarska udruga "Zrinski", Slavonski Brod
http://pcelinaskolica.wordpress.com/ - mala pčelarska škola Damira Gregurića

SLOVENSKI LINKOVI

http://www.czs.si/index.php Čebelarska zveza Slovenije
http://users.volja.net/stane-plut/
Družinsko čebelarstvo Plut
www.cdsemic.si Čebelarsko društvo Semič
http://www2.arnes.si/~sscrnomelj/ Vincova čebelarska stran - prva belokranjska čebelarska stran
http://www.rim.si/ Spletna stran Domačije Raztresen
http://www.augustin.si/Si/ Spletna stran, ki jo je izdelal Vlado Auguštin iz Metlike
http://www.cebelarstvo-bedek.com/ Spletna stran Čebelarstva Bedek
http://www.logar-trade.si/ Kvalitetna pčelarska oprema Logar
http://www.cebelarstvo-grom.com/aktivnost/in.html Izvrsna stranica Boštjana Groma
http://www.carniolan.com/hr/index-hr.htm O slovenskom pčelarstvu i kranjskoj pčeli
http://apiphyt.com/ LABORATORIJ APIPHYT ji je na naslovu: 19 allée du Gros_Chêne 63910 CHIGNAT VERTAIZON Francija
http://www.zajc.net/ GSM- elektronska tehtnica-ET, Emila Zajca iz Šenčura
www.augustin.si/ - Čebelarstvo Auguštin - Kadar skrb me tare, žalost me prešine, pri čebelah razvedrim se, skrb pozabim, žalost mine.
www.cebelarstvo-bedek.com/ - Čebelarstvo Bedek - Pridelujemo med na območju Krajinskega parka Goričko, ki je vključen v projekt "Natura 2000".
www.boznar.si/ - Čebelarstvo Božnar - Podjetje dela v prostorih Doma čebelarjev v Polhovem Gradcu blizu Ljubljane
www.cebelarstvo-grom.com/marjan.debelak/ - Čebelarstvo Debelak - Inovativno čebelarjenje z "našim panjem"- žnideršičem
www.cebelarstvo-gosar.com/ - Čebelarstvo Gosar - gospodarim s preko 100 gospodarskimi čebeljimi družinami. Poleg medu prideljujem še cvetni prah, propolis in vosek.
www.cebelarstvo-grom.com/ - Čebelarstvo Grom - S čebelami imam iz dneva v dan večje veselje in komaj čakam, da imam minuto prostega časa, da ga preživim pri čebelah.
www.cebelarstvo-kapun.com/ - Čebelarstvo Kapun
www.cebelji-gradic.com - Čebelji gradič-Čebelarstvo Kisilak - čebelarska ekološka kmetija, ki stoji v čudoviti naravi krajinskega parka Goričko, odmaknjena od vrveža vsakdanjega sveta.
www.users.volja.net/kocevjemed/ - Čebelarstvo Knežić
www.telesat.si/~user155a/cebKOENIG.htm - Čebelarstvo Koenig - Med je že od nekdaj cenjeno hranilo in zdravilo.
www.cebelarstvo-kozinc.com/ - Čebelarstvo Kozinc - Naše čebelarstvo ima zelo dolgo tradicijo
www.cebelarstvo-lasbaher.info/ - Čebelarstvo Lasbaher - čebelar gospod Emil Milan Lasbaher se je naučil čebelarjenja v svojih zgodnjih otroških letih pri svojem očetu - Samostojno pa je začel čebelariti pred 22 leti
www.lucka-sp.si/ - Čebelarstvo Lucka
www.cebelarstvo-luzar.si/ - Čebelarstvo Lužar - Čebelarstvo predstavlja moj način življenja tako že od leta 1992, ko sem začel z dvema čebeljima družinama, danes jih imam 300
www.storzek.net/cebelarstvo-ma-ja/index.html - Čebelarstvo Ma-ja - Če ravno sem življenje čebel spoznal dokaj pozno (pri 38. letih), sem vedno živel z naravo - OBRANOVIČ Elizabeta in Branko.
www.cebelarstvo-mlakar.si/ - Čebelarstvo Mlakar - Moji začetki čebelarstva segajo v leto 1994, ko sva z očetom nekje v Kočevju kupila dve čebelji družini.
www.e-sejem.si/cebelarstvo-mlinar - Čebelarstvo Mlinar - Čebelnjak imamo postavljen v vasici Ravne na nadmorski višini 650m. Čebelarimo s 30 čebeljimi družinami. Pridelujemo predvsem cvetlični in gozdni med.
www.cebelarstvo.com/ - Čebelarstvo Oder - V naši družini se že tretji rod ukvarjamo z gojenjem čebel, tako da tudi naše čebelarstvo le nadaljuje bogato družinsko tradicijo.
http://www2.arnes.si/~sscrnomelj/ - Čebelarstvo Petruna - Z ženo imava zidanico z vinogradom, sadovnjakom in čebelnjakom na Veliki Plešivici blizu Adlešičev, kakih 10km od Črnomlja.
www.cebelarstvo-pavlin.com/ - Čebelarstvo Pavlin - Družinsko čebelarstvo Pavlin je uveljavljeno ime na področju medu in medenih izdelkov. S čebelarjenjem se ukvarjamo že več kot 50 let
http://www.storzek.net/cebelarstvo-pavlovic/si/turizem.html - Čebelarstvo Pavlovič l - Čebelarstvo na naši kmetiji ima že 50 letno tradicijo. Naše je čebelarstvo v neokrnjeni naravi Donačke gore.
www.cebelarstvo-pislak.si - Čebelarstvo Pislak - Začetki našega čebelarjenja segajo v leto 1946, ko je Janko Pislak kupil svoj prvi roj čebel. Od takrat pa do danes se je čebelarstvo razvijalo in povečevalo...
www.cebelarstvo.planiscek.gajba.net/ - Čebelarstvo Planišček
http://users.volja.net/stane-plut/ - Čebelarstvo Plut - Tam, kjer so doma bele breze, tam so doma naše čebele, ki še lahko uživajo v nabiranju nektarja in mane v neokrnjeni naravi.
www.panj.si - Čebelarstvo Pogačnik - Čebele imamo v Beli Krajini na južnih obronkih Gorjancev na več lokacijah v okolici Suhorja.
www.freetime-slovenija.tv/07/vino/8330_metlika/prus/prus.htm - Čebelarstvo Prus
www.domacimed.si - Čebelarstvo Starovasnik - iz Gore pri Komendi
www.cebelarski-muzej.si - Čebelarski muzej Krapje-Čebelarstvo Tigeli - Sem čebelar Jožef Tigeli doma na Krapju, blizu Ljutomera.
www.tomazic.biz/ - Čebelarstvo Tomažič - Obiščete nas lahko v Grosupljem, Pod gozdom 7/9.
www.toplak.da.ru/ - Čebelarstvo Toplak
www.gorjanskimed.com - Čebelarstvo Voglar
www.cebelarstvo.bled.eu.org/ - Čebelarstvo Zor - Naš čebelnjak se nahaja na Gorenjskem (v bližini Jelovice). Čebelarimo na lepi sončni legi, kjer čebele nabirajo med v čisti neokrnjeni naravi. Imam 12 panjev
www.cebelarstvo-zvikart.si/ - Čebelarstvo Zvikart - Smo čebelarstvo z več kot petdeset letno družinsko tradicijo čebelarjenja. Pričel je oče Franc sedaj pa čebelarimo na okoli 250 panjih čebeljih družin.
www.cebelarstvo-znidarsic.si/ - Čebelarstvo Žnidaršič
www.fermedica.si/ - Fermedica - Pri nas smo združili pregovorno pridnost čebel s tradicionalnimi domačimi recepti in izkušnjami starih čebelarjev.
www.cdmetlika.si/ - Čebelarsko društvo Metlika - V letu 2004 smo praznovali častitljivo 90-letnico društva. Toliko ni star nobeden od nas.
www.cebelarska-druzina.blogspot.com - Čebelarska družina Gornji Grad
http://www.e-sejem.si/cebelarstvo-slovenija/default.aspx - site g. Jože Šimeca pod nazivom Čebelarstvo Slovenija
http://www.ucna-pot.si/, - Belokranjska čebalarska učna pot
http://www.cebelarstvo-noc.si/default.asp - Čebelarstvo Boštjan i Anton Noč
http://www.cebelarstvo-znider.si - Čebelarstvo ŽNIDER - Med in medeni izdelki


SRPSKI LINKOVI

www.spos.info Savez pčelarskih organizacija Srbije
http://solair.eunet.yu/~brnda Ivan Brndušić, pčelar, entuzijasta, predsednik društva pčelara u Boru
www.pcelarm.com Miloš Antonić, sveštenik i pčelar, Koceljeva (pčelarska prezentacija i istorija pčelarstva)
www.medija.netfirms.com Dejan Kreculj, Kovin

www.u-pcelara-maradik.org Udruženje pčelara - Pčelarstvo Maradik obitelji Bandžov
http://w1.361.comhem.se/~u36125087/ Vasilije Raduc, na privremenom radu u Švedskoj
http://www.agrifacultz.bg.ac.yu Poljoprivredni fakultet u Beogradu
http://polj.ns.ac.yu Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
http://www.vsi-ni.co.yu Veterinarski specijalistički institut Niš
www.pcelar.co.yu Sajt o pčelarstvu
www.pcelari.org.yu Udruženje pčelara i ljubitelja pčela - Beograd
http://www.geocities.com/stanisavka/ Sajt sa lepim fotografijama iz pčelarstva (Oliver Mihajlović i Jelena Stanković Mihajlović) Niš
http://www.geocities.com/pcelarska_radionica/ Sajt o pčelarstvu
www.honey.org.yu Društvo pčelara "Matica", Vršac
www.apiaryum.co.yu Milan Jovanović
www.pcelica.co.yu Duško Obradović
www.savichoney.web1000.com Vlada Savić, Boljevac
http://members.shaw.ca/apisin Sajt porodice Novaković
www.moba.co.yu Sajt o poljoprivredi
www.alternativnolecenjednk.com Sajt o alternativnim metodama lečenja
http://www.apiterapija.tk Milan Matejić
www.evrotom.co.yu "Evrotom" Ruma, proizvođač lekova za pčelarstvo
www.mineli.co.yu "Mineli" Kragujevac, proizvođač opreme za pčelarstvo
http://www.fruskagora-nath-park.co.yu/activities/pcelarstvo.htm Nacionalni park Fruška Gora
http://www.beehivevoja.com/ Vojo Brstina autor je zaštićenog Autorskog dela "Nova košnica" kao i više objavljenih tekstova u pčelarskim časopisima.
http://www.pcelarstvo-matejic.co.sr/ Pčelarstvo Matejić Dugogodišnje iskustvo i savremen način pčelarenja
http://www.spos.info/novi/ Savez pčelarskih organizacija Srbije - NOVI
http://www.umeljic.com/ Posle dužeg najavljivanja svoju stranicu otvorio je profesionalni pčelar Veroljub Umeljić iz Kragujevca
http://www.prodaja-meda.eu.kz/ Dugogodisnji pcelar Milosav Colovejic
http://www.brnda.com/ Ivan Brdušić pčelar iz Bora
http://www.digital.nbs.bg.ac.yu/novine/pcelar/ Pčelar ilustrovani list Srpskog pčelarskog društva
http://www.zlatarpcela.org.yu/ web prezentacija pčelara Đoke Zečevića
http://www.pcelarins.org.yu/ Društvo pčelara Jovan Živanović, Novi Sad
http://rodoljub.pcelinjak.com/ autorska stranica Rodoljuba Živadinovića na web pčelinjaku
http://zitkovac.110mb.com/dnevnik/poljoprivreda/pcelarstvo/glavna.html zvanični sajt društva pčelara Aleksinac
http://www.digital.nbs.bg.ac.yu/novine/jugoslovensko-napredno-pcelarstvo/ Digitalne kopije stranica svih brojeva časopisa Jugoslovensko pčelarstvo i Napredno pčelarstvo
http://www.kosnice-ivanic.co.yu/ser/mainmnu.htm proizvodnja košnica Ivanić iz Nove Pazove
http://www.pcelarskeinovacije.com/ pčelarske inovacije pčelara Dušana Stojkovića iz Kruševca
http://www.galerija.pcelarskeinovacije.com/ galerija pčelarskih inovacija pčelara Dušana Stojkovića iz Kruševca
http://www.pcelarskeinovacije2.angelcities.com/
drugi dio galerije inovacija Dušana Stojkovića
http://www.medinaplus.com/ proizvodi na bazi pčelinjih proizvoda Medina plus
http://mepolismed.com/index.html veleprodaja pčelinjih proizvoda Mepolis med
http://www.moba.co.yu/pcelarstvo/index.html Prvi srpski poljoprivredni internet casopis
http://nektarkg.com/index.htm Pčelarska kompanija Nektar iz Kragujevca
http://www.jasminko.co.yu/pcelari/ Pčelarsko društvo "Jasenica" u Smederevskoj Palanci
http://www.pcela-komerc.co.yu/sr/index.php5 tvrtka Pčela Komerc D.O.O. iz Svrljiga
http://vasapepi.atspace.com/ pčelar Dragan Vasiljević iz Paraćina
http://www.roj.co.rs/ROJ-Onama.html pčelarska kompanija ROJ iz Trstenika - oprema za pčelarstvo
http://www.med-honey.com/srpski_lat/index.php stranica Pčelarskog domaćinstva Mijailović iz Smedereva
http://www.pcelar-djordjevic.com/latinica/index.html Pčelarsko gazdinstvo - Đorđević iz Kamenova - opština Petrovac na Mlavi
http://www.pcelinjaci.co.yu/ pčelinjaci porodice Milosavljević iz Baljevca na Ibru
http://www.medeko.co.yu/ pčelinjak Medeko iz Višnjice-Beograd
http://www.pcelar-milosevic.com/ Pčelarska porodica „MILOŠEVIĆ" ove godine slavi šest decenija aktivnog pčelarstva. Selo Drmno - Kostolac
http://www.poljoprivreda.info/?oid=15 Internet magazin Poljoprivreda
http://www.pcela.co.yu/ Prvi srpski internet časopis o pčelarstvu i interaktivna baza podataka pčelara, pčelarskih društava, proizvodjača opreme i pribora.
http://anivet.hu/download/Api%20szerb/6.pdf uputa za pčelarenje rotirajučim plodištem
http://www.propolisplus.com/index.html Kompanija "ProPolisPlus" , nastala 1988, je jedna od najvećih srpskih proizvođača proizvoda baziranih na pčelinjim produktima
http://www.radionicamedena.com/ Proizvodnja kvalitetne opreme za pčelarstvo, matica, rojeva i meda Zoran Đurić, Mehovine -Vladimirci
http://radomed.net/proizvodi.htm alat, pribor i oprema za pčelarstvo RADOMED, Leskovac
http://members.shaw.ca/apisin/ APISIN - lekoviti dar prirode porodice Novaković iz Beograda
http://www.belibagrem.4t.com/ web stranica za promociju pčeinjih proizvoda Slobodana Ž.Jankovića
http://www.pcelarske.majstorije.4t.com/ pčelarske majstorije urednika Slobodana Ž.Jankovića
http://fotopcelar.bravehost.com/ foto pčelar stranica posvećena fotografijama iz svijeta pčela i cvijeća
http://www.geocities.com/totpista/str3.htm stranica porodice Tot iz Kikinde
http://web.comhem.se/~u36125087/index3.htm fotografije iz pčelarskog života Srbije
http://www.freewebs.com/mednakucanikolic Medna kuća Nikolić iz sela Velika Grabovnica pokraj Leskovca
http://www.roloplastkg.com pčelarski pribor i alati ROLOPLAST iz Kragujevca
http://www.u-pcelara-maradik.org/ Sajt udruženja pčelara MARADIK, Inđija
http://www.druzenja.pcelarskeinovacije.com/ Sajt o druženju pčelara Dušana Stojkovića iz Kruševca
http://www.dusan1.byethost5.com/ Novi sajt Dušana Stojkovića o pčelarskim inovacijama
http://www.kvalitetanmed.com/p/izrada-kosnica-za-pcele.html komercijalni pčelarski portal za promociju pčelinjih proizvoda i opreme

LINKOVI BOSNE I HERCEGOVINE

www.suprs.info Stranica Saveza udruženja pčelara Republike Srpske
www.apize.co.ba
Stranica udruženja pčelara grada Zenice
http://www.pcelarstvo.com/index.htm pčelarstvo Amira Demirovića
http://www.aakosnica.8k.com/index.html Pčelarstvo Šemse Hodžića
http://www.szrapis.com/ SZR Apis bavi se proizvodnjom košnica i pribora za pčelarstvo.
http://www.djurictextil.com/ Proizvodnja odjeće za pčelare
http://www.apimed.ba/ SPZ ApiMed, Direktor Nijaz Kadirić
http://www.pcelarstvo.com/knjige.htm Stranica Ferida Velagića uzgajivača matica i plodnog pčelarskog autora
http://www.mmm.ba/ Proizvodnja matične mliječi i propolisa porodice Memišević
http://poljoprivredaiselo.com/category/pcelarstvo/
Stranica preduzeća "Biznis klub" iz Bijeljine
http://medino.com.ba/
stranica obitelji Cerić - apiterapija, skupljanje peludi i pčelinjeg otrova
http://www.medenko.com.ba/ stranica obitelji Mekanić iz Zenice
http://up-kesten.com.ba/ stranica pčelara cazinske krajine


LINKOVI IZ NJEMAČKOG GOVORNOG PODRUČJA:

www.apis.admin.ch
www.imkerfreund.de
www.bienenjournal.de/bienen
www.deutscherimkerbund.de
www.swienty.com
www.nassenheider.com
www.bienenwohl.com
www.warnholz.de
www.bayervital.de

www.hamag-maschinenbau.de
www.bienen.de
www.imkerbund.at
http://karl-jenter.de/ stranica Karla Jentera
http://www.carl-fritz.de/ Ugledni proizvođač pčelarske opreme.


LINKOVI IZ TALIJANSKOG GOVORNOG PODRUČJA:

www.apicolturaonline.it

www.apicoltura.org
www.apicoltura2000.it
www.inapicoltura.org/online


LINKOVI ENGLESKOG GOVORNOG PODRUČJA

http://www.mannlakeltd.com/catalog/page22.htm Online katalog pčelarske opreme
http://www.beeequipment.com/default.asp Oprema za hobiste i profesionalce
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Beekeeping/weblinks.htm web linkovi cijelog svijeta

...

Ažurirano Utorak, 27 Prosinac 2016 17:27